FELHÍVÁS TALAJTERHELÉSI DÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRE

 A már korábban megjelent információk frissítésével tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot a talajterhelési díjról.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: törvény) rendelkezik a településen kötelezően bevezetendő talajterhelési díjra vonatkozó szabályokról.
A befizetés, bevallás részletszabályairól Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a talajterhelési díjról szóló 18/2004. (X.01.) Ö. r. számú rendeletben rendelkezett.
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, még abban az esetben is ha a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz.A talajterhelési díj éves összege:
A vízmérő órával mért éves elfogyasztott víz köbméterben mért mennyisége szorozva 1800 Ft összeggel.
A talajterhelési díj alapját csökkenti:
1.    A közszolgáltató által igazolt, külön órával mért kerti csapon és tűzi vízmérőn keletkezett vízfogyasztás mennyisége
2.    az igazoltan technológiai célú, külön mérőórával mért vízfogyasztás mennyisége.
•    A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja
A szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat az adott naptári évre vonatkozóan a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania (az arra rendszeresített formanyomtatványon), és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-ig.
A bevallási kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatvány a Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatalban (2347 Bugyi Beleznay tér 1.- Adóiroda) kérhető, továbbá a www.bugyi.hu honlapról letölthető.
A talajterhelési díj fizetési kötelezettség törvényen alapuló kötelezettség, a díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.
Felhívjuk azon lakosok figyelmét, akiket talajterhelési díjfizetési kötelezettség terhel, hogy a talajterhelési díj bevallási, valamint díjfizetési kötelezettségüknek késedelmi pótlék mentesen 2019. május 31-ig szíveskedjenek eleget tenni.


A kibocsátó által beadott bevallásokat az önkormányzati adóhatóság az Daköv Kft. által közölt adatszolgáltatás alapján ellenőrzi, egyezteti és eltérés esetén határozatban állapítja meg a kibocsátó részére a fizetendő vagy visszaigényelhető díjat.
Amennyiben a kibocsátó a bevallási kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései alapján mulasztási bírsággal sújtja, valamint a tárgyév alapján meghatározott egy fogyasztási egységre jutó átlagfogyasztás alapján határozatban az átalány megfizetésére kötelezi.
 Dr. Szatmári Attila jegyző