Tájékoztatás ebösszeírásról

Tisztelt Lakosság!
Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2021. augusztus 31-ig az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel ismét ebösszeírást végez. Az ebösszeírás célja a törvényességi kötelezettségnek való megfelelés. Az eb tulajdonosa/tartója köteles a törvényben előírt adatokat a települési 

önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A Kisállat Egészségügyi Könyvben 

található adatokon felül az ebtartási körülményeire tér ki az adatlap. Az ebösszeírás

során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot kell kitölteni!

Amennyiben az elmúlt időszakban a bejelentési kötelezettségének eleget tett és 

azokban változás nem történt, úgy elegendő az adatlap első öt pontját kitölteni 

és végén aláírni. A korábbi ebösszeírás óta a kutya elpusztult, arra vonatkozó 

nyilatkozatát is várjuk.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Adatlapok beszerzésére lehetőség van a Körkép c. újságon kívül a Polgármesteri Hivatalban, gyűjtőpontoknál, valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról (innen).

 

Az ebösszeíró adatlapot -ebenként kitöltve - az alábbi módokon lehet benyújtani:

 

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2021. augusztus 31.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok/tartók az ebösszeírást követően is kötelesek az eb adataiban, tartás címében bekövetkező változásokat, (költözését, elajándékozását, elhullást, szaporulatot) írásban bejelenteni.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Bugyi, 2021. június 07.                                  Tisztelettel:

Dr. Szatmári Attila jegyző