Fontos tudnivalók a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választásával, és országos népszavazással kapcsolatban


Tisztelt Választópolgárok!

Az országgyűlési képviselők általános választásának és az országos népszavazásnak időpontja 2022. április 3., vasárnap.

A választáson az Országgyűlés képviselők megválasztására kerül sor. 106 országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, míg 93 országgyűlési képviselőt országos listán választanak meg. A választáson az a jelölt szerez mandátumot, aki a legtöbb érvényesen leadott szavazatot kapta, függetlenül a megjelentek számától.

A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár egy egyéni választókerületi jelöltre és egy pártlistára szavazhat. A magyarországi lakóhellyel rendelkező, névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár egy egyéni választókerületi jelöltre és nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat. A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgár egy pártlistára szavazhat.

Az országgyűlési választásokon településünkön az alábbi egyéni jelöltekre, illetve listákra lehet szavazni:

Nyilvántartásba vett egyéni képviselő-jelöltek:1.      Mihály Dániel / NORMÁLIS PÁRT

2.      Bobrovácz Antal / MI HAZÁNK

3.      Jánosi Lesi Ágota / DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD

4.      Fekete László Munkáspárt-ISZOM

5.      Pánczél Károly / FIDESZ-KDNP

6.      Ferancz Norbert/MKKP

7.      Szabó László/ MEMO

Nyilvántartásba vett országos pártlisták:

1.      DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD

2.      NORMÁLIS PÁRT

3.      MKKP

4.      MEMO

5.      MI HAZÁNK

6.      FIDESZ-KDNP

 

Ugyanezen a napon, azaz 2022. április 3. napján négy kérdésben országos népszavazásra is sor kerül. A népszavazás akkor érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott, és akkor eredményes, ha az érvényesen szavazók több mint fele az egyes kérdésekre azonos választ adott.

 

A népszavazáson az alábbi kérdésekben foglalhatnak állás a választópolgárok:

1.      Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?

2.      Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?

3.      Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozások nélkül mutassanak be?

4.      Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

 

Hol lehet a választáson szavazni ?

A választópolgár választójogát – szabad elhatározása alapján - lakóhelyén gyakorolhatja.

A településen a megszokott alábbi 7 szavazókörben adhatja le voksát:

 001. szavazókör: Napköziotthonos Óvoda, Jókai u. 11.

 002. szavazókör: Bessenyei György Művelődési Ház Beleznay tér 3.

 003. szavazókör: Napköziotthonos Óvoda, Sport u. 1.

 004. szavazókör: Napközi otthonos Konyha, Teleki utca 37.

 005. szavazókör: Napközi otthonos Óvoda Széchenyi tér 14.

 006. szavazókör: Cosinus Gamma Kft. iroda, Ürbő-Juhászföld

 007. szavazókör: Hunland Trade Kft. iroda, Felsővány.


Átjelentkezők számára kijelölt szavazókör a 003. számú szavazókör.

 

Ismételten tájékoztatnám a T. választópolgárokat, hogy átjelentkezési kérelmet 2022. március 25-én (péntek)16:00 óráig lehet benyújtani. Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókör től eltérő helyen tartózkodik. Az átjelentkezési iránti kérelem módosítható vagy visszavonhatólevélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb március 25-én 16.00 óráig, személyes vagy ügyfélkapus azonosítást követő elektronikus benyújtás (ügyfélkapun keresztül) esetén legkésőbb április 01-én(péntek) 16.00 óráig.

 

Mozgóurna igénylését 2022. április 3. napján (vasárnap) 12 óráig leadhatja.  Mozgóurnát igényelhet az a választópolgár, aki egészségi állapota, fogyatékossága, vagy fogvatartása miatt nem tud megjelenni a választás napján a szavazóhelyiségben. A kérelmet levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton március 30-án 16.00 óráig, míg személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton április 1-jén 16.00 óráig, ezt követően a szavazás napján 12.00 óráig elektronikus azonosítással elektronikus úton a HVI-nél, vagy papír alapú kérelemmel a szavazatszámláló bizottságnál lehet benyújtani.

Szavazatát csak személyesen adhatja le 6.00 órától 19.00 óráig a lakcíme szerinti szavazókörben (illetve átjelentkezés esetén a tartózkodási helye szerinti átjelentkezésre kijelölt szavazókörben), a szavazóhelyiség címét a választási értesítő tartalmazza.

Szavazni kizárólag érvényes okmányok bemutatásával lehet. A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, vagy lejáró okmányok érvényesek, így 2022. június 30. napjáig, azaz a szavazás napján érvényes az okmány, ha 2020. március 11-én vagy utána járt le.

Érvényes okmány bemutatása nélkül szavazni nem lehet, így fokozottan felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy ellenőrizzék okmányaik érvényességét, és amennyiben azt tapasztalják, hogy okmányuk 2020. március 11. előtt lejárt, annak pótlásáról még a szavazás előtt gondoskodjanak.

A választáson való részvétel feltétele tehát a személyazonosságot és a személyi azonosítót vagy a lakcímet igazoló – fentiekben részletezettek szerinti – érvényes igazolványok megléte.

A választópolgár a szavazólapok átvételét a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. Azt a választópolgárt, aki a szavazóköri névjegyzéket nem hajlandó aláírni, a szavazatszámláló bizottság visszautasítja, és nem gyakorolhatja választójogát.

Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, és a rontott szavazólap helyett – egy alkalommal – új szavazólapot ad ki.

A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak, ez után a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.

 

Az átjelentkezéssel szavazók a saját egyéni országgyűlési képviselőjelöltjeikre adhatják le szavazatukat, és nagyon fontos, hogy ők a választásra szolgáló szavazólapjaikat betegyék az erre a célra kapott zöld borítékba és azt ragasszák is le, mert ennek hiányában leadott szavazatok érvénytelen.

Érvényesen szavazni egyéni országgyűlési képviselőre csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre lehet, a jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +). Országos pártlistára/nemzetiségi listára érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára lehet, a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +). A négy népszavazási kérdés egy szavazólapon fog szerepelni, és érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő kérdés melletti IGEN vagy a NEM válasz feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +) lehet.

 

A választási nyomtatványok továbbra is elérhetőek Bugyi Nagyközség Helyi Választási Irodáján - 2347 Bugyi Beleznay tér 1. 6. szoba Havasi Judit anyakönyvvezetőnél, elektronikus úton a www. valasztas.hu és a bugyi.hu internetes felületen.

 

Kérem, hogy kísérjék figyelemmel Bugyi nagyközség honlapját, valamint a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalát (www.valasztas.hu) ahol folyamatos tájékoztatást kapnak.

 

Ugyan a veszélyhelyzetre vonatkozó vírusvédelmi intézkedés megszüntetésre került, azonban a saját és más választópolgárok, valamint a választás lebonyolításában résztvevők védelme érdekében javaslom a kihelyezett fertőtlenítők használatát.

 

Kérem a Tisztelt Választópolgárokat éljen választójogukkal és menjenek el szavazni.

 

                                                                                                          Dr Szatmári Attila

                                                                                                            jegyző, HVI vezető