Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
További események

NYERTES PÁLYÁZATOK:


 

         

  


Hír keresése: 

2017.02.22 14:30

SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS ÉS TŰZMEGELŐZÉS

 2015. március 5-től hatályos szabályozás:
BELTERÜLETEN:
A  lábon álló növényzet, növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetése TILOS kivéve, a helyi rendeletben meghatározott időszakokat. A helyi rendelet szerint így Bugyi Nagyközség területén égetni CSAK március és április, illetve október és november hónapban, kedden és szombaton 9 és 18 óra között lehet. Az égetés időtartama maximum 40 percig tarthat.
Belterületi ingatlanok használata során keletkezett egyéb hulladék szabadtéri égetése TILOS.

KÜLTERÜLETEN:
Legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetés végezhető, a hatóság ENGEDÉLYÉVEL.
(tűzvédelmi hatóság Bugyi Nagyközség területén : Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Cím:  2200 Monor, Péteri út 25. ; Telefon:  +36-29-610-010 ; E-mail:    monor.kk@katved.gov.hu)

Feltételei:

- Égetésre vonatkozó KÉRELMET, 3000 forint összegű eljárási illetékkel (illetékbélyeg), az égetés tervezett időpontját megelőzően legalább 10 nappal korábban kell benyújtani írásban (postán, e-mailen, faxon, személyesen) (A kérelem aljára célszerű ráírni: „Kedvező elbírálás esetén fellebbezési jogomról lemondok.”) Kérelem minta letölthető a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapjáról:(http://pest.katasztrofavedelem.hu/szabadteri-tuzgyujtas-es-iranyitott-egetes)

Kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.
- A kérelem beérkezése után, a hatóság 5 munkanapon belül dönt, HATÁROZATOT hoz, és csak az engedélyező határozat kézhezvétele után szabad az égetést, az abban meghatározott feltételek betartásával elkezdeni.
- A kérelmet a tartalma alapján kell elbírálni, nincs konkrét mintához kötve, amennyiben a fentiekben foglaltak mind benne vannak, azt a hatóság elfogadja.
Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.


 !! FONTOS !!

- Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (különösen: műanyagot, gumit, vegyszert, festékét, gyógyszermaradványt, egyéb veszélyes hulladékot).
- A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, s az eltüzelése csak folyamatosan, kis adagokban történhet. 
- Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni nem szabad. Az égetést végző, túlzott füst- illetve koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani, és a levegőszennyezést megszüntetni.
- Kerti hulladékot kizárólag szélcsendes időben és csak olyan helyen szabad elégetni, ahol az égetés a személyi és vagyoni biztonságot nem veszélyezteti, és környezeti kárt nem okoz. 
- A kerti hulladék égetése kizárólag személyes felügyelet mellett, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával égethető el. Veszély esetén a tűz eloltásáról az égetést végző személy köteles gondoskodni.
- Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
- Az égetés csak úgy folytatható, hogy az a környezetet ne zavarja, továbbá tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
- Az égetés céljára szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
- Az égés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (benzin, gázolaj stb.) légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható
- Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást vízzel, földtakarással vagy egyéb módon meg kell szüntetni.


Vonatkozó jogszabályok:

• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 225. § - 228. §
• Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól szóló  22/2012.(X.24.) sz.  önkormányzati rendeletNyomtatható verzió
Látogatottság: 5263