Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
           1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
További eseményekN Y I L V Á N T A R T Á S 
a bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységről és
működési engedéllyel rendelkező 
üzletekről

E L F O G A D O T T 
D O K U M E N T U M O K 
Helyi Esélyegyenlőségi Program 
Local Agenda 21 Program 
Környezetvédelmi Program 
Integrált Településfejlesztési Koncepció 

 

Utolsó módosítás: 

2018. december 7. Hírek

Hír keresése: 

2016.04.21 13:50

Tájékoztató a központi címregiszter létrehozásával kapcsolatosan a lakosságot érintő változásokról

A Polgármesteri Hivatal munkatársai  elkezdték felülvizsgálni Bugyi Nagyközség összes ingatlana esetében a házszámot, lakcímet, helyrajzi számot és ahol szükséges ott helyreigazítás, módosítás fog történni.

Házszám hiánya esetén a házszám megállapítására, illetve ha az újra házszámozás elkerülhetetlen, akkor a házszám módosítására kerül sor. Közterületnév hiánya esetén közterület elnevezést vagy közterületnév módosítást tartalmazó önkormányzati képviselő-testületi döntés meghozatalára is sor kerül.
 A címekben (házszámban, közterület elnevezésben) történt változásról a Polgármesteri Hivatal az érintett ingatlanok tulajdonosait illetve az ingatlanba bejelentett személyeket írásban tájékoztatja. 

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal. A központi címregiszter (továbbiakban: KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban (ingatlannyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek és a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet írja elő. A KCR létrehozásának feladataival a települési jegyzőket bízták meg, melyet 2016. december 31. napjáig kell teljesíteni.


Címváltozás esetén:
1) az ingatlanba bejelentett személyek lakcímkártyájának cseréje szükséges. A lakcímkártya cseréje hatósági döntés miatt illetékmentes lesz. A cím változásról szóló jogerős döntést követően az új lakcímkártya igénylésében illetve kiváltásában a hivatal munkatársa (Stengl Tamásné, Tel: 06-29-547-506) fog segítséget nyújtani.
2) a forgalmi engedély cseréje nem szükséges, ebbe - kérelemre - a kormányablakban illetékmentesen bejegyzik az új címet.
3) személyi igazolványt nem kell cserélni, mert abban nincsen lakcím.
4) a pénzintézetek felé Önöknek  van bejelentési kötelezettsége, mely szintén költségmentes.
5) a közszolgáltatók (ELMŰ Nyrt, FŐGÁZ Zrt,  DAKÖV Kft., Dunanett  Nonprofit Kft, Magyar Posta Zrt) felé a bejelentési kötelezettséget a Polgármesteri Hivatalunk hivatalból teljesíti.
6.) Az Önöket érintő egyéb szolgáltató cégek felé (biztosító, telefon, kábeltévé…..)  kérjük jelezzék a változást.
Címváltozással, ha a vállalkozás székhelyének (telephelyének) címe is megváltozik, ezt elektronikusan, ügyfélkapun keresztül a vállalkozás képviselője köteles a cégbíróságnak a változás bekövetkezését követő 180 napon belül bejelenteni, amely bejelentés a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V törvény 53§ (1) bekezdése értelmében illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélküli.

Azon címek, melyek jelenleg nem tekinthetők ténylegesnek, törlésre kerülnek. 

Tanya elnevezése:
Újdonság a külterületen fekvő tanyák elnevezése és címük KCR-ben történő rögzítése. Elsősorban a tanyatulajdonosok elnevezésre irányuló javaslata az irányadó. A javaslatot el kell fogadni, ha az elnevezés a tulajdonos vezetéknevének szerepeltetésére irányul, és a településen belül ugyanazzal a névvel nem szerepel másik tanya.  A javaslatok megtételekor szíveskedjenek figyelembe venni, hogy az elnevezés csak akkor fogadható el, ha az az adott tanya pontos beazonosítását lehetővé teszi és az elnevezés nem sérti a közízlést, nem kelt megbotránkozást, nem félrevezető és a magyar nyelv helyesírási szabályainak is megfelel. Az érintett tanyák tulajdonosait a Hivatal már egyszer megkereste, hogy elnevezési javaslatukat tegyék meg. Ha a tanya elnevezésére a tulajdonos a Polgármesteri Hivatal legalább kétszeri felhívására sem tesz javaslatot, vagy a javaslat a fenti szabályoknak nem felel meg, akkor a névről az önkormányzat képviselő-testülete dönt majd.
Fent jelölt jogszabályi rendelkezés alapján kötelezően elvégzendő munka eredményes elvégzése érdekében kérjük a Tisztelt Lakosság türelmét, megértését és együttműködését. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fenti eljárások miatti címváltozások folyamatosan megtekinthetőek itt a honlapon. 

Polgármesteri Hivatal

Már átnézett és címváltozással érintett ingatlanok:


2016. novemberben és decemberben javított címek: 

2017-ben javított címek:


Nyomtatható verzió
Látogatottság: 3324