Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
           1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
További események

NYERTES PÁLYÁZATOK:


 

        


   Hír keresése: 

2017.01.27 11:53

Álláshirdetés: Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv – igazgató munkakör betöltésére

Bugyi Nagyközség Önkormányzata a a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Bugyi Nagyközség Önkormányzat Településfejlesztési-, Ellátási és Üzemeltetési Szerv – igazgató (magasabb vezető)munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:   Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2347 Bugyi, Beleznay tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- Önkormányzati bérlakások és egyéb ingatlanok kezelése és fenntartása. - Köztisztasági szolgáltatás, közterületek tisztántartása, l - Parkosítás, kertészet, közparkok, közterületek gondozása. - Egyéb községgazdálkodási szolgáltatás (takarítás, szállítás, fűtés, hóeltakarítás, jégmentesítés) - Építési-, szerelési tevékenység keretében az épületek, utak, hidak, vízi létesítmények karbantartási, felújítási, bővítési átalakítási és korszerűsítési munkái, valamint kisebb épületek és más létesítmények kivitelezése. - Községi környezetvédelem. - Az önkormányzati közutak kezelése, az önkormányzati utakon a közlekedés fenntartása, szabályozása. - Az önkormányzat termőföldjeinek kezelésével, hasznosításával kapcsolatos feladatok. - A kommunális gazdálkodás feladatkörében ellátja az önkormányzati intézmények folyamatos karbantartási munkáit, biztosítja hozzá a szükséges műszaki és egyéb anyagokat, szervezi és vezeti az e feladatot ellátó karbantartók munkáját és vezeti a munkalapokat. - Koordinálja az intézményekben lévő karbantartókkal a munkát. - Ellátja az Önkormányzat intézményeivel kapcsolatos üzemeltetői feladatokat. - Anyagbeszerzés a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzathoz tartozó intézmények részére. Ellátja a településen a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola,
Előnyt jelent a legalább két éves vezetői gyakorlat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
„B” kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló 5 éves vezetési program, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázó közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. április 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Somogyi Béla nyújt, a 0629-547-502 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Bugyi Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2347 Bugyi, Beleznay tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2017 , valamint a munkakör megnevezését: Településüzemeltetési ügyintéző.
Elektronikus úton Somogyi Béla részére a polgarmester@bugyi.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a Gazdasági, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság meghallgatja. Ezt követően dönt Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a megbízásról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.bugyi.hu – 2017. január 27.
Körkép Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Lapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bugyi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 27.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Nyomtatható verzió
Látogatottság: 1246