Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
További események

NYERTES PÁLYÁZATOK:


 

         

  


Hír keresése: 

2014.09.25 07:44

Pályázati kiírás építésügyi feladatok ellátására

 A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkozás jellege:
    
    Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Bugyi Beleznay tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012 Korm.rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

    Építésügyi igazgatási feladatok, építésügyi nyilvántartások vezetése

Ellátandó feladatok:

 • Építésügyi Szolgáltatási Pontot működtetése során az alábbi feladatokat biztosítja települési önkormányzati műszaki, üzemeltetési feladatok
 • Jegyzői hatáskörben maradt a szakhatósági állásfoglalások kiadása, közútkezelői feladatok ellátása, építéshatósági ügyintézés segítése mind a lakosság felé  döntésre előkészíti a településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendeletben előírt településképi véleményt
 •  jegyzői hatáskörbe tartozó közlekedési és vízügyi feladatok
 • Vagyonkataszter naprakész vezetése
 • Építésügyi nyilvántartások vezetése
 • A településen folyó önkormányzati beruházások során részt vesz előkészítésben, tervezésben és engedélyezési eljárásban, pályázati eljárás során a beérkezett pályázatokat véleményezésre előkészíti, a kivitelezést ellenőrzi.
 • Közbeszerzési eljárások műszaki előkészítése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 •  Építésügyi igazgatási feladatok, építésügyi nyilvántartások vezetése, szakhatósági állásfoglalások előkészítése, vagyonkataszter vezetése

Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi  CXCIX.tv., valamint a Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek :

 •     Magyar állampolgárság
 •     Cselekvőképesség
 •     Büntetlen előélet
 • egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik; építészmérnöki alapképzési szak építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik, tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki mesterképzési szakon, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • számítógépes felhasználói ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •     Helyismeret
 • ÉTDR rendszer ismerete
 • Szakmai gyakorlat

A pályázat részenként benyújtandó iratok, igazolások:

 •     Önéletrajz a 45/2012 (III.20.) Korm rendelet 1 sz. melléklet szerint,
 •     Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 •     Előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 85.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e
 •     Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló igazolás

Munkakőr betöltésének időpontja: 2014. november 01

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Postai úton a pályázatnak a Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével(2347 Bugyi Beleznay tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő számot: 8020/2014.,valamint a munkakőr megnevezését: műszaki ügyintéző

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ :

    A kinevezés határozatlan időre szól 6 hónap próbaidő kikötésével.     
    A pályázat kiírója fenntartja jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.


Nyomtatható verzió
Látogatottság: 1885