Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
További események

NYERTES PÁLYÁZATOK:


 

         

  


Hír keresése: 

2018.06.28 08:40

"Kertváros Önkormányzati Tanács pályázatot hirdet intézményvezetői állás betöltésére

„Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa pályázatot hirdet Kertváros Szociális Központ vezetői állás betöltésére az alábbi tartalommal és szövegezéssel

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII.a törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet Kertváros Szociális Központ (2360 Gyál, Rákóczi u. 42-44.) intézményvezetői állás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:   határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, új jogviszony létesítése esetén 4 hónap próbaidővel

A foglalkoztatás jellege:     teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:    2018. október 16-ától 2023. október 15-éig
A munkavégzés helye:     2360 Gyál, Rákóczi u. 42-44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kertváros Szociális Központ alapító okiratában, SZMSZ-ében, és az ellátások szakmai programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok, tevékenységek társulási, és járási szinten való tervezése, szervezése, vezetése, irányítása és ellenőrzése. (Az intézmény által ellátott alaptevékenységek: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, család- és gyermekjóléti szolgálat és központ.)

Pályázati feltételek:
- a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének I. Rész I. Alapellátások pont, 1. sorában (Család- és gyermekjóléti szolgálat és család- és gyermekjóléti központ), valamint a 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében (Intézményvezető munkakörre) meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség,
- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség,
- ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
- 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 15. § (8) bek.-ében meghatározott kizáró ok ne álljon fenn,
- B kategóriás jogosítvány,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
- magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
- a 25/2017. (X.8.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzésre válik kötelezetté a magasabb vezetői beosztás betöltését követően (ha a vezetőképzésre vonatkozó kötelezettség nem kerül teljesítésre, akkor a személy magasabb vezetői beosztásban a képzés teljesítéséig nem foglalkoztatható),

Előnyt jelent:
- saját gépkocsi,
- helyismeret a Társulásban résztvevő településeken (Gyál, Alsónémedi, Bugyi, Ócsa), valamint a Gyáli Járásban
Pályázatnak tartalmazni kell:
- a pályázó részletes szakmai életrajzát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
- végzettséget, képzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát, a pályázati eljárásban az eredeti dokumentumok bemutatása mellett,
- szakmai gyakorlat munkaügyi dokumentumokkal való igazolása,
-  a büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálását a Társulási Tanács nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja,
- nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást vállalja,
- nyilatkozat arról, hogy a Gyvt. 15. § (8) bek.-ében meghatározott kizáró ok vele szemben fennáll-e,
- nyilatkozat arról, hogy cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll-e.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény-, valamint a 257/2000. (XII.26.) kormányrendelet rendelkezései az irányadóak. A 257/2000. (XII.26.) Kr. 4. sz. melléklet I.1.c) pontja alapján a vezetői pótlék mértéke a pótlékalap 250 %-a.

Megbízás ideje:    2018. október 16-tól 2023. október 15-ig

Pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívás a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való megjelenéstől számított 30. nap

Pályázat elbírálásának határideje:  2018. szeptember 30.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja:
A pályázatokat a „Kertváros”Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által összehívott bizottság véleményezi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatot „Kertváros Szociális Központ vezetői állás pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban) személyesen kell leadni a Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. I. em. 121-es szoba.) Információ kérhető a 06-29-544-141-es telefonszámon.


Nyomtatható verzió
Látogatottság: 1446