Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
           1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
További események

NYERTES PÁLYÁZATOK:


 

        


   Hír keresése: 

2018.07.13 08:00

Bugyi Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet Védőnő munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű 2019. 07.31. -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt

dr. Szatmári Attila nyújt, a 29-547-502 -os telefonszámon.

A munakvégzés helye:

Pest megye, 2347 Bugyi, teljes közigazgatási területe.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott védőnői feladatok a bugyi I. számú védőnői körzetben, valamint az iskolaegészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM. rendeletben foglalt óvodai és iskolaegészségügyi védőnői faladatok.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, egészségügyi főiskolai kar, védőnői oklevél,
• főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél
• Magyar állampolgárság
• Cselekvőképesség;
• Büntetlen előélet;
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret

A pályázat elbírásánál előnyt jelent:

• védőnői gyakorlat
• helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolata nem pályakezdő esetén érvényes egészségügyi szakdolgozói nyilvántartó kártya másolata, működési igazolvány másolata
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér

A munkakör betölthetőségnek időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai útonm, a pályázatnak a Bugyi Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2347 Bugyi, Beleznay tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot BPH/3737-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati határidő leteltét követő első ülésen bírálja el.

A pályázat ebírálásának határideje: 2018. augusztus 14.

 A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bugyi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Nyomtatható verzió
Látogatottság: 572