Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
További események

NYERTES PÁLYÁZATOK:


 

         

  


Hír keresése: 

2019.06.27 09:44

Védőnői munkakör betöltésére pályázati kiírás

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2347 Bugyi, teljes közigazgatási területe

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 19.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott védőnői feladatok a bugyi I. számú védőnői körzetben, valamint az iskolaegészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM. rendeletben foglalt óvodai és iskolaegészségügyi védőnői feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                      

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél

•         magyar állampolgárság

•         Cselekvőképesség

•         Büntetlen előélet

•         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret

•         3 hónap próbaidő kikötése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         védőnői gyakorlat

•         helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes fényképes szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolata nem pályakezdő esetén érvényes egészségügyi szakdolgozói nyilvántartó kártya másolata, működési igazolvány másolata

•         nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér

•         nem pályakezdő esetén érvényes egészségügyi szakdolgozói nyilvántartó kártya másolata, működési igazolvány másolata

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szatmári Attila nyújt, a 29-547-502 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Bugyi Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2347 Bugyi, Beleznay tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BPH/3964-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

•         Elektronikus úton dr. Szatmári Attila részére a jegyzo@bugyi.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati határidő leteltét követő első ülésén bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Nyomtatható verzió
Látogatottság: 475