Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
További események

NYERTES PÁLYÁZATOK:


 

         

  


Hír keresése: 

2020.04.09 11:42

Tájékoztató iskolai beiratásról

  Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

 A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

 nem álami fenntartáúátaláos iskoláa, (egyházi, magán, alapítványi)

vagy álami fenntartáú de közettel nem rendelkezőátaláos iskoláa kíájá gyermeküet beíatni. (Nem Bugyi nagyközség)

A közetes iskolá listáá a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon taláhatja meg.

2) A beiratkozá máodik szakaszáan 2020. árilis 28. 0:00 óa é 2020. máus 15. 24:00 óa kööt azok a szüő/tövéyes kéviselő véezhetik el a beiratkozásal kapcsolatos üyintééüet, akik gyermeküet:

olyan közettel rendelkezőátaláos iskoláa kíájá beíatni, amely azonban nem a gyermek lakóelye/éetvitelszerűtartókodái helye szerinti közetes átaláos iskola.

   a gyermek lakóelye/éetvitelszerűtartókodái helye szerinti közetes átaláos iskoláa kíájá beíatni. (pl. Bugyi Nagyközségi Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Műészeti Iskola)

Minden olyan tanuló2020. árilis 28-á automatikusan felvéelre kerü a lakóelye, tartókodái helye szerinti közetes átaláos iskoláa, aki nem nyert felvéelt az elsőszakaszban, illetve nem adta be a jelentkezéé má átaláos iskoláa. Ebben a szakaszban szüsées megerőíeni azon gyermekek jelentkezéé, akiket a szüő/tövéyes kéviselő a lakóely szerinti közetes átaláos iskoláa szeretnéek beíatni.

/1 Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye./

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

A gyermek szeméyazonossáá igazolóhatóái igazolváy

 A gyermek nevée kiálíott TAJ kátya

 A gyermek nevée kiálíott lakcíet igazolóhatóái igazolváy

 Nyilatkozat az éetvitelszerűott lakáró

 Nyilatkozat a köö szüő felüyeleti jog gyakorlááa vonatkozón

Az online felüeten a gyermekek közetes iskoláa valóbeíatái szádéáak megerőíée úy tötéik, hogy a gyermek azonosíááoz szüsées adatok megadáa utá megjelöik az intéméyt. Online jelentkezé eseté a felüetre fel lehet töteni a dokumentumok máolatá, szeméyes megjelené eseté pedig kéjü bemutatni, illetve áadni az intéméyi üyintéőek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI hatáozat alapjá az online beiratkozá eseté az eredeti iratok bemutatááa a 2020/2021. tané elsőnapjá kerü sor.

Az éetvitelszerűott lakára é a köö szüő felüyeleti jog gyakorlááa vonatkozónyilatkozatokat elektronikus beiratkozá eseté a KRÉTA e-Üyintéé felüeté - az adatok megadáá köetőn - az „lőéet” ikonra kattintva tudja letöteni é aláíát köetőn fel tudja töteni a rendszerbe. Szeméyes megjelenésel tötéőbeiratkozá eseté a formanyomtatváyokat az intéméy biztosíja.

Felhíjuk a figyelmet, hogy iskolák esetéen a máodik szakaszban van lehetőé a beiratkozá folyamatáak üyintééée.

Amennyiben az elektronikus úon tötéőbeiratkozá az Ö szááa nem megoldható intéméyük lehetőéet biztosí:

az előetesen e-mailben (suli@kazinczy-bugyi.sulinet.hu)

vagy telefonon (06-29-347-059) egyeztetett időontban tötéőszeméyes üyintéére is.

Táéoztatjuk, hogy szeméyes megjelenésel tötéőbeiratkozá eseté a jáváyüyi helyzettel öszefügében bevezetett fokozott óintékedéekkel kell száolni.

A Bugyi Nagyköséi Kazinczy Ferenc Átaláos Iskola é AlapfokúMűézeti Iskolákban a jelentkezéek szeméyes benyútááa naponta előetes egyeztetés alapján:

2020. március

o 4-én (héfő) 10-18 óráig

o 5-én (kedden) 10-18 óráig

o 6-án (szerdá) 10-16 óráig

o 7-én (csüötöö) 10-16 óráig

o 8-á (péteken) 9-13 óráig van lehetőség

 

Fontos, hogy a beiratkozás után két héten belül – az intézménnyel egyeztetett módon - nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára:

hit- és erkölcstan tantárgyat

o Egyházak:

Magyar Katolikus Egyház

Magyarországi Református Egyház

Hit Gyülekezete

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

vagy az etika tantárgyat választja.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történőbeiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.Szeretettel várjuk leendő tanítványainkat!


Bugyi, 2020-04-03

 

Tisztelettel:

Németh Mihály Istvánné

intézményvezetőNyomtatható verzió
Látogatottság: 252