Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
További események

NYERTES PÁLYÁZATOK:


 

         

  


Hír keresése: 

2020.07.15 20:31

Bölcsődevezető álláshirdetés

Bugyi Nagyközség Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bugyi Nagyközségi Bölcsőde

Bölcsődevezető

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. 10. 01. - 2025. 08. 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2347 Bugyi, Széchenyi tér 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a 40 férőhellyel működő Bugyi Nagyközségi Bölcsőde felelős vezetése, irányítása, a jogszabályban meghatározottak szerinti szakszerű működés, magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése és az előírt szabályzatok tervek, szakmai programok kidolgozása. A bölcsődébe járó kisgyermekek napközbeni ellátásának biztosítása, a szakmai munka folyamatos koordinálása, segítése és ellenőrzése. A bölcsődében nyújtott szolgáltatások működésének irányítása. Az ellátáshoz tartozó adminisztratív feladatok elvégzése. Kapcsolattartás az intézményvezetővel, a szülőkkel, a munkatársakkal, a társintézményekkel és a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy 2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ), b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), d) csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó (OKJ), e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), g) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy ,

         Bölcsődében, kisgyermeknevelőként szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         Magyar állampolgárság

         Cselekvőképesség

         Büntetlen előélet

         Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

         Nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

         A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         A bölcsőde vezetéséhez szükséges jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség. Elengedhetetlen a megfelelő konfliktuskezelési módszerek ismerete. Fontos továbbá, hogy a bölcsőde vezetője precíz, megbízható és munkájára igényes legyen, valamint magának érezez a bölcsődét.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Szakmai önéletrajz

         A bölcsőde vezetésére vonatkozó szakmai program.

         Motivációs levél

         Végzettséget igazoló dokumentumok

         a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

         pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul.

         nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását

         A pályázó nyilatkozata arról, hogy "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény" 15.§. (8) bekezdésében meghatározott ok vele szemben nem áll fenn.

         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a közfoglalkoztatás való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szatmári Attila nyújt, a 0629-547-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Bugyi Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2347 Bugyi, Beleznay tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BPH/6681-1/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető.

         Elektronikus úton dr. Szatmári Attila részére a hivatal@bugyi.hu E-mail címen keresztül

         Személyesen: dr. Szatmári Attila, Pest megye, 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.bugyi.hu - 2020. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bugyi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Nyomtatható verzió
Látogatottság: 244