Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
További események

NYERTES PÁLYÁZATOK:


 

         

  


Hír keresése: 

2020.10.07 19:19

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Bugyi Nagyközség Önkormányzata csatlakozott a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
(további tájékozódás: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/) által kiírt pályázat
beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően lehetséges a
pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati
űrlapot kinyomtatva és aláírva egy példányban, zárt borítékban Bugyi Nagyközség
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához kell eljuttatni (2347 Bugyi Beleznay tér 1.), a
borítékra csak annyit kell ráírni „Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat”. A
pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat
formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az
EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban
nem vesznek részt.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 5.
A fenti határidőn túl a támogatásban részesíteni kívánt pályázók körét az önkormányzat még
abban az esetben sem jogosult bővíteni, ha jogosulatlanság vagy lemondás folytán az
önkormányzatnak a Bursa Hungarica ösztöndíjra szánt keretében pénzmaradvány
jelentkezik.
Bugyi Nagyközség Önkormányzata
a.) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű pályázókat részesítheti támogatásban, akik
„A” típusú pályázat esetén
 felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
 Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021
őszén már nem áll fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már
nem kerül folyósításra.
 Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói
jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a
beiratkozott hallgató már aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
„B” típusú pályázat esetén
 a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
 felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek;
 és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű
(nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni.
 A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2021. évi felsőoktatási
felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és
tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.
b.) Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki a Magyar Honvédség és a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója, doktori (PhD)
képzésben vesz részt, valamint aki kizárólag külföldi intézménnyel


Nyomtatható verzió
Látogatottság: 32