Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
További események

NYERTES PÁLYÁZATOK:


 

         

  

Hír keresése: 

2020.11.07 12:40

Járványügyi intézkedések

A 2020. november 04-étől a Kormány 478/2020. (XI.03.) Korm. rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére  veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a 479/2020(XI.03.) Kormányrendeletben az alábbi intézkedésekről döntött.

 

Kijárási korlátozás

 

2020. november 05-én 0:00 órától Éjfél és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni.

A fenti időszakban lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás. kizárólag az alábbi indokból lehet:

·        munkavégzés céljából,

·        a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából,

·         a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából

·         egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal.

 

A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

 

Tilos az olyan rendezvény helyszínén tartózkodni, amely rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújt és amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

 

Tilos a továbbiakban a fenti rendezvényeket szervezni, illetve tartani.

 

A kulturális rendezvényekre és helyszínekre, a mozielőadásokra, valamint a sportrendezvényekre vonatozó védelmi intézkedések

 

A rendezvény fogalma alá nem tartozó, az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény, függetlenül annak nyilvánosságától – különösen színház, tánc-, zeneművészet –, a mozielőadás, valamint a nem nemzetközi sportrendezvény az alábbi szabályok betartásával tartható meg:

·        A kulturális vagy sportrendezvény nézőterén a nézők – a páholyok kivételével – csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni és

·        a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el,

azzal, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint 1,5 méteres távolságot kell biztosítani.

 

A kulturális vagy sportrendezvény során a nézők – a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül – 1,5 méteres távolságot kötelesek egymástól megtartani, különösen

·        a páholyokban,

·        a kulturális vagy sportrendezvény szünetében, a kulturális vagy sportrendezvény létesítményének területén, illetve a

·        kulturális vagy sportrendezvény helyszínén található vendéglátó üzletben.

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott muzeális intézmény, nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény, kép- és hangarchívum, közművelődési intézmény, közösségi színtér, valamint integrált kulturális intézmény látogatható, azzal, hogy a látogatók kötelesek egymástól 1,5 méter távolságot tartani.

 

A fenti védelmi intézkedések betartásáról és az ahhoz szükséges feltételek biztosításáról a kulturális vagy sportrendezvény szervezője, illetve a kulturális vagy sportrendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni.

 

Azt a személyt, aki a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja felszólítására sem tartja meg a védelmi intézkedéseket, a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

 

Tömegközlekedés

Budapesten, valamint a megyei jogú városokban az üzemeltetőknek munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 óra közötti, valamint délután 15 óra és este 19 óra közötti időszakokra járatsűrítéseket kell végrehajtani.

 

 

Parkolás

Ingyenes a parkolás.

Jogkövetkezmények

 

A védelmi intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi.

A rendőrség az ellenőrzés során kötelezettség megszegéséről tudomást szerez:

·        figyelmeztetést alkalmaz,

·        100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,

·        a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt – a sportrendezvény helyszíne kivételével – legalább

·        egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja, vagy

·        a sportrendezvény helyszíne esetében elrendeli, hogy a helyszínen legalább egy, de legfeljebb tíz

·        sportrendezvényt nézők nélkül, zártkapus formában kell megtartani.

 

A  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki a fenti szabályokat nem tartja be

 

A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi.

 

Kérem az üzemeltetőket, rendezőket, a szabályok betartásában.

 

FELHÍVOM FIGYELMÜKET, HOGY A MASZK VISELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK TOVÁBBRA IS ÉRVÉNYBEN VANNAK.!!

 

A FENTI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA MINDANNYIUNK KÖZÖS ÉRDEKE, EZÉRT KÉREM BETARTÁSUKAT.

 

2020. november 04.

                                                             Nagy András Gábor sk.

                                                                                 polgármester


Nyomtatható verzió
Látogatottság: 56