Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
További események

NYERTES PÁLYÁZATOK:


 

         

  


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal 2021. július 1. napján zárva tart.
Megértésüket köszönjük!

Hír keresése: 

2021.02.23 10:54

Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde - Felvételi jelentkezés, beiratkozás

         Kedves Szülök!

 A bölcsődei ellátásra, valamint a gyermekek felvételének rendjére vonatkozóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § - 43. §-i az irányadók.
A bölcsődei ellátás igénybevétele általában önkéntes (ha a Gyvt.  másként nem rendelkezik), az ellátás nyújtása az igénylő szülő/törvényes képviselő kérelmére történik.

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2021. március 4-én a Kormány által kihirdetett új intézkedésekre tekintettel a Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsődébe a felvételi jelentkezéseket személyesen nem, csak ONLINE módon vagy POSTAI ÚTON tudom fogadni.
A jelentkezési időszakot is módosítottam:
2021. március 15-től lehet küldeni a dokumentumokat március 31-ig.
A bölcsődei jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kérem csatolni:

- kitöltött bölcsődei felvételi kérelem adatlapot,
- mindkét szülő által kitöltött munkáltatói igazolást vagy szándéknyilatkozatot (ezek a nyomtatványok megtalálhatók a www.bugyi.hu oldalon), vállalkozók/őstermelők esetén igazolások másolata,
- a jogosultságot igazoló dokumentumokat (pl. RGYK igazolás, egyedülálló szülő ill. három vagy több gyermeket nevelő családok emelt családi pótlék folyósításáról szóló igazolások) e-mailben BESZKENNELVE kérem elküldeni.

Kérem Önöket, hogy kizárólag a fent megjelölt, kitöltött, BESZKENNELT dokumentumokat küldjék meg a bugyibolcsode@gmail.com e-mail címre. A felvételi kérelmek feldolgozhatósága érdekében kérem, hogy ne képformátumban, hanem amennyire csak lehet, törekedjenek a PDF-formátumra a küldés során.

Aki nem tudja e-mailben küldeni a jelentkezést, lehetősége van postai úton is beküldeni, ez esetben kérem az alábbi címre postázzanak:
Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal - Tóth Veronika
2347 Bugyi, Beleznay tér 1.

Valamint használhatják a Polgármesteri Hivatal előtti postaládát is. Kérem, hogy csak LEZÁRT borítékban tegyenek bele jelentkezéseket!

Minden további, a jelentkezéshez szükséges dokumentumot a későbbiekben kérem majd bemutatni (születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ-kártya stb.), amikor a személyes ügyintézés lehetővé válik. Az erről szóló információt és a bemutatandó/benyújtandó dokumentumok listáját a későbbiekben közzé fogom tenni.
A Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde 3 csoportszobával rendelkezik, melyben összesen 40 kisgyermek nevelését, gondozását tudjuk ellátni.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Csemete Bölcsődébe a Bugyin bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 3 év alatti kisgyermek vehető fel és gondozható. A bölcsődei férőhelyszám legfeljebb 25%-áig az ellátási területén kívül lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező gyermek ellátását is tudjuk biztosítani, feltéve, hogy az ellátási területen lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkező valamennyi bölcsődei ellátást igénylő és arra jogosult gyermek ellátása biztosított.

A Gyvt. 41. §-a értelmében a gyermekek napközbeni ellátását – beleértve a bölcsődei ellátást- elsősorban azoknak a gyermekeknek kell biztosítani, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. Az egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani, akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, illetve akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

A Gyvt. 43. § (3) bekezdése meghatározza, hogy a bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni
- ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll -
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
- a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
- az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
-    a védelembe vett gyermeket.

A bölcsődei jelentkezéshez az alábbi iratokat szíveskedjenek magukkal hozni:
-    a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcímét igazoló hatósági igazolványa,
-    a szülők/törvényes képviselők lakcímét igazoló hatósági igazolványa, személyi igazolványa,
-    külföldi állampolgárok esetén a tartózkodás jogcíméről szóló igazolás,
-    mindkét szülő/törvényes képviselő munkáltatói igazolása, vagy munkáltatói szándéknyilatkozata (vállalkozó/őstermelő szülő esetén nyilatkozat arról, hogy a munkavégzés napi hány órában történik)
-    a Polgármesteri Hivatal által kiállított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozata (amennyiben erre jogosult)
-    egyedülálló szülő esetén az emelt családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
-    a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén az emelt családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
-    kitöltött jelentkezési adatlap (az adatlap letölthető a cikk alján a honlapról, vagy a Polgármesteri Hivatalban kérhető).

Tájékoztatom Önöket, hogy a bölcsődei felvételi kérelmek elbírálása elsősorban NEM a jelentkezések sorrendjében történik, de túljelentkezés esetén figyelembe fogom venni.

A bölcsődei jelentkezéssel, felvétellel kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken tudok tájékoztatást adni:
•    személyesen: Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatalban
•    telefonon: 06-70-651-7533
•    email címen: bugyibolcsode@gmail.com

Tóth Veronika
intézményvezető s.k.

Nyomtatványok:
BÖLCSŐDEI  FELVÉTELI  KÉRELEM  
Munkáltatói igazolás - bölcsődei ellátás igényléséhez  
Munkáltatói igazolás – Szándéknyilatkozat


Nyomtatható verzió
Látogatottság: 868