Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
További események

Hasznos linkek: 
NYERTES PÁLYÁZATOK:

 

 

  

            
Hír keresése: 

2022.02.14 15:37

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ A 2022. ÁPRILIS 03-ÁN TARTANDÓ VÁLASZTÁSRA

   A Köztársasági Elnök 2022. április 03. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők választásának időpontját, ahol egyéni képviselőjelöltekre és országos listákra(párt, nemzetiségi) szavazhatunk. A választópolgárok szavazhatnak arra, kit szeretnének a választókerületükben egyéni országgyűlési képviselőnek, másrészt dönthetnek arról, hogy az országos pártlistáról melyik pártot támogatják. A választás eredménye egyfordulóban dől el.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár
•    a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és - egy pártlistára szavazhat.
 A magyarországi lakcímmel rendelkező, a szavazóköri névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár
•    a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és - nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat.
 A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár egy pártlistára szavazhat.

Ugyanezen a napon, azaz 2022. április 3. napján kerül lebonyolításra az alábbi négy kérdésben a Magyarország Kormánya által kezdeményezett országos népszavazás:

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?”
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?”
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?”
„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”


Központi névjegyzékkel kapcsolatosan lehetőség van:
1.    Segítséget kérni a választójog gyakorlásához, így a látássérült választópolgár igényelhet Braille-írással ellátott szavazósablont március 25-én 16 óráig.
2.    A személyes adatok kiadását megtiltani.
3.    A nemzetiségi névjegyzékbe való felvételt kérni akár úgy is, hogy az országgyűlési választáson a választópolgár az egyéni képviselőjelölt mellett a nemzetiség által állított listára szavaz, ekkor azonban országos pártlistára nem adhatja le voksát.   Az erre vonatkozó kérelem benyújtásának határideje 2022. március 18. 16.00 óra, míg törlésére levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikusan 2022. március 30-án 16.00 óráig, személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikusan április 1-jén 16.00 óráig.
4.    A  magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a  2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választásán és az  országos népszavazásokon való részvétele érdekében névjegyzékbe vételét, névjegyzékbe vételének meghosszabbítását, illetve a névjegyzékben szereplő adatai módosítását 2022. március 9-én 16.00 óráig kérheti.

A szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódó kérelmek:
Azoknak a választópolgároknak, akik a szavazást megelőző 67. napon (január 26.) a szavazóköri névjegyzékben szerepelnek, az Nemzeti választási Iroda küldi meg az értesítőt, úgy, hogy az legkésőbb február 11-ig megérkezzen a választópolgárhoz. Az a választópolgár, aki – annak ellenére, hogy szerepel a szavazóköri névjegyzékben – nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti, a HVI-től új értesítőt igényelhet

1)    Átjelentkezési kérelem
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. és a tartózkodási helye szerinti  szavazóhelyiségben kíván szavazni átjelentkezésre irányuló kérelmet nyújthat be:

•    Átjelentkezés iránti kérelem benyújtható: legkésőbb március 25-én (szerda) 16.00 óráig
Ez tipikus esetben  azt jelenti, hogy egy másik településen tartózkodó választópolgárnak nem kell hazautaznia a választójoga gyakorlásának érdekében.
Az átjelentkezési iránti kérelem módosítható vagy visszavonható:
•    levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás (valasztas.hu oldalon) esetén: legkésőbb március 25-én 16.00 óráig
•    személyes vagy ügyfélkapus azonosítást követő elektronikus benyújtás (ügyfélkapun keresztül) esetén legkésőbb április 01-én 16.00 óráig.
A kérelem innen letölthető.

Településünkön az átjelentkező választópolgárok számára kijelölt szavazókör: 3. sz. szavazókör Napköziotthonos Óvoda (Sport u. 1.)

2)    Mozgóurna iránti kérelem:
A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár vagy meghatalmazottja (a meghatalmazás csatolásával) nyújthat be mozgóurna biztosítása iránti kérelmet. Mozgóurna csak írásban kérhető! Kérelmét a szavazás napja előtt, a helyi választási irodához, a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani. Az írásbeli kérelmet bárki eljuttathatja a választópolgár helyett a Helyi Választási Irodához vagy a Szavazatszámláló Bizottsághoz (pl. rokona, ismerőse). Ebbe a körbe tartozik, tehát jogszerűen kérhető mozgóurna akkor is, ha a választópolgár pl. koronavírus miatt házi karanténban van
A mozgóurnát a választópolgár
• kérheti a lakcímére, vagy a lakcíme szerinti szavazókörben lévő bármely címre,
• ha előzőleg átjelentkezett, akkor kérheti a település területén található bármely címre,
• ha előzőleg nem jelentkezett át, a szavazást megelőző 9. nap (március 25-én 16.00 óráig) akkor is kérheti bármely település területén található bármely címre. Ebben az esetben a mozgóurna iránti igényt egyben átjelentkezési kérelemnek is kell tekinteni.

Mozgóurna iránti kérelmet
•    A Helyi Választási Irodához
•    levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül elektronikus úton (valasztas.hu oldalon) legkésőbb március 30-án(szerda) 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához
•    személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten április 01-én (péntek) 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához
•    ügyfélkapus azonosítással interneten a szavazás napján 12 óráig,
•    Az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel szavazás napján, április 03-án legkésőbb 12.00 óráig.
kell benyújtani.

A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna igénylés okát.
A kérelem innen letölthető.

3)    Külképviseleti névjegyzékbe vétel

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A szavazás feltétele, hogy kérelme alapján a választópolgárt a HVI felvegye a külképviseleti névjegyzékbe.

A HVI – március 25-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján – a választópolgárt felveszi azon külképviselet névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván, egyidejűleg feltünteti a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékén, hogy a választópolgár a külképviseleti névjegyzékben szerepel.

A választópolgár március 25-én 16.00 óráig módosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván szavazni.

Aki mégis Magyarországon kíván szavazni március 30-án 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből, így visszakerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe.
A kérelem innen letölthető.

4)    Levélben szavazók névjegyzéke


A  Nemzeti Választási Iroda a  levélben szavazók névjegyzékébe azt a  magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt veszi fel, aki a  legkésőbb 2022. március 9-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben.
A levélben szavazók névjegyzékéből a Ve. 267. § a) pontja alapján törölni kell azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. március 27-én magyarországi lakcímet létesített.

SZAVAZÁS HELYE, IDEJE

A választópolgárok a részükre megküldött Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhatnak, 6.00 órától 19.00 óráig. A választási körzeteket, a szavazás helyét ide kattintva tekintheti meg.  

A települési szintű lakóhellyel rendelkező, valamint az átjelentkezés útján szavazó választópolgárok továbbra is a 3. számú szavazókörben (Sport u. 1., Napköziotthonos Óvoda) élhetnek választójogukkal.

SZAVAZÁS MÓDJA
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.
Szavazni reggel 6:00 órától este 19:00 óráig lehet a kijelölt szavazókörökben.
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját.

A választáson való részvétel feltétele tehát a személyazonosságot és a személyi azonosítót vagy a lakcímet igazoló érvényes igazolványok megléte.
A szavazáshoz hozza magával a következő érvényes igazolványokat:
● lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy
● lakcímigazolvány és útlevél vagy
● lakcímigazolvány és vezetői engedély (jogosítvány) vagy
● régi, papíralapú személyi igazolvány (ez lakcímigazolvány nélkül is érvényes)
Azon választópolgárok esetén, akiknek  a személyi okmányok érvényesség ideje 2020. március 11. napján vagy azt követően jár le -  a veszélyhelyzetre tekintettel -  szavazás napján érvényes okmánynak minősül és továbbra is alkalmas személy azonosságának megállapítására.

Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!
A személyi azonosítót személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímkártya hátoldala), vagy a személyazonosító jelről szóló hatósági igazolással/bizonyítvánnyal lehet igazolni.
A lakcímet lakcímkártyával, lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervénnyel, vagy régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvánnyal – amennyiben tartalmazza a lakcímet – lehet igazolni.
Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség!

A szavazólap átvételét a választópolgár a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. Írásképtelen választópolgár helyett – e tény feltüntetésével – a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket.
A választópolgár a választójoga gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben.
A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére, azonban annak használatára nem kötelezhető.  Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét igénybe veheti.

Országgyűlési képviselő választáson érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre vagy listára lehet, a jelölt vagy lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +).
Országos népszavazáson szavazni a népszavazási kérdés melletti/feletti körbe tollal írt két egymást metsző vonallal lehet.
 A nemzetiségi szavazólapokat az erre a célra külön átadott, a nemzetiség megnevezését tartalmazó borítékba kell tenni és a borítékot le kell zárni, majd úgy az urnába dobni, egyéb esetben a szavazat érvénytelen lesz.


Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, és a rontott szavazólap helyett – egy alkalommal – új szavazólapot ad ki.
A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak, ez után a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.

Vírusvédelmi intézkedések

Felhívjuk a választópolgárok figyelmét arra, hogy
•    a sorban állás során és a szavazóhelyiségben viseljenek orrot és szájat eltakaró maszkot, továbbá
•    tartsanak egymástól és a SZSZB tagjaitól is legalább 1,5 méteres távolságot.
•    használják a szavazóhelyiség bejáratánál elhelyezett kézfertőtlenítő adagoló berendezést (be- és kilépésnél egyaránt).
•    • a megfelelő fizikai távolságtartás betartása a szavazás helyszínén rendkívül fontos a vírus tovább terjedésének megakadályozásában.
•     figyelemfelhívó táblákon lévő tájékoztatást be kell tartani.

Kérem a Tisztelt választópolgárokat a az intézkedések betartására egészségünk védelme érdekében!


 Bugyi Nagyközség Helyi Választási Irodájának elérhetőségei


1./ Bugyi Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetője:

Dr. Szatmári Attila jegyző
Telefon: 29/547-502
Fax: 29/348-464
e-mail: jegyzo@bugyi.hu

2) Bugyi Nagyközség Helyi Választási Iroda helyettese:

Nagy Szilvia igazgatási irodavezető
Telefon: 29/547-502
Fax: 29/348-464
e-mail: jegyzo@bugyi.hu

2./ Bugyi Nagyközség Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

2.1./  2347 Bugyi Beleznay tér 1.
•    választási bizottságok megbízott tagjainak bejelentése,
•    szavazatszámláló bizottságokkal kapcsolatos információk,
•    Választási Információs Szolgálat (VISZ) munkanapokon 8.00 – 16.00 óráig
Telefon: 29/547-502
Fax: 29/348-464
e-mail: jegyzo@bugyi.hu

2.2./  Szavazóköri névjegyzék vezetésével  kapcsolatos kérelmek 2347 Bugyi Beleznay tér 1. (Havasi Judit)
•    munkanapokon 8.00 – 16.00 óráig:
•    átjelentkezési kérelem benyújtása,
•    mozgóurna kérelem benyújtása
•    új értesítő igénylése, amennyiben nem kapta meg az értesítőt, vagy azt elveszítette
Telefon: 29/547-506
Fax: 29/348-464
e-mail: jegyzo@bugyi.hu

Névjegyzékkel kapcsolatos kérdésekben Havasi Judit a 06-29/547-506 telefonszámon nyújt tájékoztatást. Amennyiben az országgyűlési képviselők választással vagy az országos névszavazással kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdés esetén forduljon 06-29/547-502 telefonszámon Választási Irodához.
A választási nyomtatványok elérhetőek Bugyi Nagyközség Helyi Választási Irodáján 2347 Bugyi Beleznay tér 1. 6. szoba Havasi Judit anyakönyvvezetőnél, elektronikus úton a www. valasztas.hu és a bugyi.hu internetes felületen.
Kérem, hogy kísérjék figyelemmel Bugyi nagyközség honlapját, valamint a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalát (www.valasztas.hu) ahol folyamatos tájékoztatást kapnak.

Kérem a Tisztelt Választópolgárokat éljen választójogukkal és menjenek el szavazni.

                                                                                        Dr Szatmári Attila
                                                                               Jegyző, a HVI vezetőjeNyomtatható verzió
Látogatottság: 852