Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
További eseményekN Y I L V Á N T A R T Á S 
a bejelentéshez kötött
kereskedelmi tevékenységről és
működési engedéllyel rendelkező 
üzletekről

E L F O G A D O T T 
D O K U M E N T U M O K 
Helyi Esélyegyenlőségi Program 
Local Agenda 21 Program 
Környezetvédelmi Program 
Integrált Településfejlesztési Koncepció 

 
Utolsó frissítés: 2018. január 11.

Rendelet megnevezése Rendelet száma
Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről
22/1996. (X.10.)


Beleznay kastély és tér védelem alá helyezése
17/2000. (IV. 13.)
Közművelődési rendelet
19/2000. (IV. 17.) 
Temetőkről és temetkezési tevékenységről  21/2000. (VI. 15.) 
A mezei őrszolgálatról
35/2000. (XII.13.)
Környezetvédelemről 
9/2001. (V.14.)

Önkormányzati és szolgálati lakások lakbérei 
28/2001. (XII.13.) 
Az Önkormányzat jelképeiről azok használatáról
32/2001.(XII.13.)
Sportrendelet
5/2002.(III.12.)


Az állatok tartásáról
15/2003. (VII.08.)
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a díjfizetési kedvezményekről és mentességekről 18/2004. (X.1.)
Helyi adókról  27/2004. (XII.13.)
Bugyi Nagyközség Díszpolgára Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről
16/2005. (VI.13.)
Önkormányzati tulajdonú építési telkek értékesítése 
23/2005. (IX.19.)
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről
7/2006.(IV. 18.)
Környezetvédelmi Alapról
28/2006.(XII.18.)
Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendelete
3/2007.(II.19.)
Követelésekről való lemondás helyi szabályai 
 6/2007.(VI.18.)
A közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól   9/2007.(VIII. 13.)
A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladék szelektív gyűjtéséről és rtalommentes elhelyezéséről 10/2007. (VIII.15.)
Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendelete
1/2008.(II.19.)


Piaci árusítóhely működési rendje
15/2008.(VI.19.)
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetési rendelete
3/2009.(II.16.)

BUGYI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE
     TÉRKÉP - BELTERÜLET
     TÉRKÉP - KÜLTERÜLET

23/2009. (XI.24.)
Bugyi Nagyközség 2010. évi költségvetése
3/2010.(II.26.)
A háziorvosi körzetek meghatározásáról
16/2016. (X. 20.) 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetése
6/2011.(VI.15.)
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)
7/2011.(III.16.)
Az Önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
10/2011.(IV.18.)
A helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról
22/2011.(IX.20.)
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése és mellékletei
2/2012.(II.13.)
A köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról 
19/2012. (IX.18.)
Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól
22/2012.(X.24.)
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése      mellékletek
5/2013.(II.22.)
A települési véleményezési eljárásról
16/2013.(IX.19.)
A közösségi együttélés alapvető szabályairól
17/2013.(IX.19.)
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásokról
1/2014. (I.20.)
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete és mellékletei
5/2014.(II.20.)
Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről   és mellékletek 8/2014.(IV. 15.)
A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól 13/2014 (IX.15.)
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról 18/2014. (X.27.)
A közterületi térfigyelő rendszerről 20/2014. (XI.17.)
A 2015. évi átmeneti gazdálkodásról 1/2015. (I.20.)
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése és mellékletei3/2015. (II.18.)

16/2015. (XII.14.)
2016. évi költségvetés és mellékletei 4/2016. (III. 16.)
Magánszemélyek kivitelezésben közterületen megvalósuló
járdaépítések költségviseléséről
9/2016. (V.17.)
Az egészségügyi alapelletás körzeteiről.
Körzetek
16/2016. (X.20.)
A településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival
összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól
6/2017. (V.16.)
A hivatali helyiségen kívüli és ahivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
9/2017. (V.16.)
Az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csalatkozás
műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő
hozzájárulás mértékéről
11/2017. (IX.18.)
A Napköziotthonos Konyha étkezési térítési díjainak megállapításáról12/2017. (IX.18.)
A településkép védelméről
16/2017. (XI.20.)
A szociális ellátásról és gyermekvédelem szabályairól   + KÉRELEM19/2017. (XII.20.)