Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
További események

NYERTES PÁLYÁZATOK:


 


Hír keresése: 

2019.08.09 08:03

TÁJÉKOZTATÓ a választópolgárok, jelöltek, jelölő szervezetek részére

A Köztársasági Elnök 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását.
A Nemzeti Választási Bizottság az 183/2019.(07.30.) NVB határozatában Bugyi Nagyközségben kitűzte a roma, román települési nemzetiségi önkormányzati választást.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75.§ (1) bekezdés b) pontjában nyert felhatalmazás alapján a jelöléssel, ajánlással kapcsolatos tudnivalókról az alábbiakban tájékoztatom Bugyi Nagyközség választópolgárait:
Jelöltet csak nyilvántartásba vett jelölő szervezet állíthat, ezért azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a Területi Választási Bizottságnál vagy a Nemzeti Választási Bizottságnál. A jelölő szervezetet a képviseletre jogosult személy jelentheti be.

A nemzetiségi szervezet bejelentéséhez csatolni kell az alapszabályát, mely bizonyítja, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségi szervezettel szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek.
A jelölő szervezet bejelentéséhez a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a P3 jelű nyomtatványt kell kitölteni, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a P4 jelű nyomtatványt. A nyomtatványok és a tájékoztató letölthető a s www.valasztas.hu oldalról.


Ajánlás:


Egyéni képviselő- és polgármester jelöltet valamint nemzetiségi önkormányzati jelöltet ajánlani csak a Helyi Választási Iroda által kiállított, hitelesített, sorszámmal és bélyegzőlenyomattal ellátott ajánlóíven lehet.
Ajánlóívek igénylésére a jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán az A4 jelű formanyomtatványt, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az A6 jelű formanyomtatványt kell használni.
A Helyi Választási Iroda haladéktalanul, de legkorábban augusztus 24-én adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.
Érvényesen csak az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a településen lakóhellyel és választójoggal rendelkezik. Ajánlani csak a lakóhely szerinti településen induló egyéni képviselőjelöltet, polgármester jelöltet és megyei listát lehet. A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet vagy listát is ajánlhat, azonban egy jelöltet, illetve listát csak egy ajánlással támogathat.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a település alkot egy választókerületet.

A választópolgár ajánlását az ajánlóíven teszi meg, melyet a név, személyi azonosító, lakcím és anyja neve feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. Kérjük az adataikat az igazolvány, lakcímkártya adataival egyezően, pontosan leírni, ellenkező esetben az ajánlás érvénytelen!!

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az a választópolgár gyakorolhatja választójogát, aki 2019. szeptember 27. 16.00 óráig kérte, hogy nemzetiségi névjegyzékbe felvegyék.

Ajánlást a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár illetve képviselője az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol gyűjthet, az alábbi kivételekkel:
- az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,
- az ajánló munkahelyén munkaidejében,
- az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
- az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
- a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
- tömegközlekedési eszközön,
- állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
- felsőoktatási és köznevelési intézményben,
- egészségügyi szolgáltató helyiségében
- a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásának hiányában a közforgalom számára nyitva álló magánterületen

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos! Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét!

Bugyi településen egyéni listás és polgármester jelölt nyilvántartásba vételhez szükséges ajánlások száma az alábbiak szerint lett meghatározva:
Polgármesterjelölt állításához 132 fő
Egyéni listás jelölt állításához   44 fő
választópolgár ajánlása szükséges

Települési nemzetiségi képviselőjelölt választásához 5 nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgár ajánlása szükséges.


Az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármester jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 09-én 16.00 óráig kell bejelenteni az E2 jelű nyomtatvány és a kellő számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek egyidejű átadásával a Helyi Választási Bizottság részére.

A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 09. 16.00 óráig kell bejelenteni a Helyi Választási Bizottságnál az E3 jelű nyomtatvány és a szükséges számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek egyidejű átadásával.


Valamennyi ajánlóívet vissza kell szolgáltatni a Helyi Választási Irodának 2019. szeptember 09. 16.00 óráig, amelyen aláírás szerepel. Az üres ajánlóív visszaadási határideje: szeptember 10. 16.00 óra. E kötelezettség elmulasztása esetén a Helyi Választási Bizottság hivatalból köteles bírságot kiszabni, melynek mértéke minden be nem nyújtott ajánlóív után 1.000 forint.


A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-tól 2019. október 13. 19.00 óráig tart.

További információk a valasztas.hu, a bugyi.hu internetes felületeken, valamint a Helyi Választási iroda munkatársai munkanapokon 8-16 óra között szívesen állnak a választópolgárok rendelkezésére.

Bugyi, 2019. augusztus 08.


NYOMTATVÁNYOK INNEN LETÖLTHETŐK


            Dr Szatmári Attila
              HVI vezető


Nyomtatható verzió
Látogatottság: 602