Archívum

HIRDETMÉNY – ERDŐTERVEZÉSI HATÓSÁGI DÖNTÉS ÉS MÓDOSÍTOTT ERDŐTÉRKÉP

K Ö Z L E M É N Y

Pusztavacsi erdőtervezési körzet körzeti erdőtervezési eljárásban hozott döntés

A Nemzeti Földügyi Központ, mint erdészeti hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 88. § (1) bekezdése alapján hirdetményi úton értesíti az érintetteket, hogy a hivatalból indult Pusztavacsi erdőtervezési körzetre vonatkozó körzeti erdőtervezési eljárásban döntést hozott.

Az erdészeti hatóság az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 33. § (5) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak szerint a körzeti erdőtervezési eljárásban hozott döntését
a) az erdőgazdálkodó ügyfél, illetve az eljárás során nyilatkozatot tett tulajdonos ügyfél részére a határozatnak az ügyfél erdőgazdálkodási tevékenységével vagy tulajdonával érintett erdőkre vonatkozó részének megküldésével,
b) az a) pontba nem tartozó ügyfelek részére közhírré tétellel közli.

– a kifüggesztés napja: 2023. június 29.
– a levétel napja: 2022. július. 13.
– az eljáró hatóság megnevezése: Nemzeti Földügyi Központ, mint erdészeti hatóság
– ügy száma: NFK-417/001/2023.
– az ügy tárgya: Pusztavacsi erdőtervezési körzetre vonatkozó körzeti erdőtervezési eljárás

A hatósági döntést tartalmazó irat és a módosított erdőtérkép az NFK honlapján elérhető:

https://nfk.gov.hu/Pusztavacsi_erdotervezesi_korzet_news_2123
https://erdoterkep.nebih.gov.hu/

Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 6. §. értelmében a körzeti erdőtervezési eljárásban a döntés honlapon történő közlésének a napja a közhírré tételről szóló közlemény kifüggesztését követő 14. nap.

Nemzeti Földügyi Központ