SZERVEZETEK

ALAPÍTVÁNY

Bugyi Nagyközségért Közalapítvány

A Pest megyei Bíróság 1999. március 24-én kelt határozata szerint nyerte el a közhasznú minősítést az alábbiakban felsorolt tevékenységekre:

 • kulturális tevékenység
 • kulturális örökség megóvása
 • műemlékvédelem
 • környezetvédelem
 • sport

Szervezeti felépítése:

 • kuratórium:  /tagjai:  Pamuk Katalin, Kópiás Ferencné, Matics Lászlóné, Németh Mihályné, Proksa Károly, Koncz Tibor, Lakatos Emil, Szalánczi Milán /
 • ellenőrző bizottság:  /tagjai:  Hegedűs Zoltánné, Martonné Nagy Margit, Pap F. Lászlóné, dr. Csányi István, Váczy László/

Az alapítvány a vállalkozók anyagi segítségével, a helyi lakosok önkéntes munkájával, az adózók 1 %-uk felajánlásával, jótékonysági bál rendezésével gyarapítja vagyonát minden évben. Fő feladatának tekinti a település szépítését, parkosítását és fejlesztését.

Amit a településükért tettek:

 • 2 szabadtéri játszótér (fajátékokkal) a gyerekeknek
 • Bugyi községről képeslapok készítése
 • 5 db fából készült falutérképet tartó tábla virágládákkal
 • ABC előtt park kialakítása (növényekkel, pihenő padokkal, hulladékgyűjtőkkel)
 • A Március 15-e téren és a Kazinczy iskola előtt padok, virágládák, hulladékgyűjtők elhelyezése
 • 5 db fából készült buszmegálló padokkal, virágládákkal és hulladékgyűjtőkkel
 • A Polgármesteri Hivatal elé 8 db kovácsoltvasból és fából készült pad, virágtartó és hulladékgyűjtő elhelyezése
 • Kulturális rendezvény (augusztus 20.) anyagi támogatása
 • „Gondozott környezetért” elismerő díj alapítása (minden évben, augusztus 20-án a legvirágosabb, leggondozottabb környezetek díjazása)
 • 2013. évi „Krumplifesztivál” pályázatból történő támogatása
 • 2014. évben pályázaton nyert forrásból megépítettek Ürbőn és Felsőványon egy-egy kis játszóteret.
 • 2014. évben pályázaton felújították a Március 15. teret.
 • 2016. évben Kossuth Lajos utca fásítása
 • 2016. évben a Terv utca -Teleki utca sarkánál parkosítás
Cím:2347 Bugyi, Beleznay tér 1.
Telefonszám06-29/347-061
Fax:06-29/348-464
E-mail: 
Honlap: