ÖNKORMÁNYZAT

RENDELETEK

4/2024 (IV.1)Bölcsődei gondozási díjakról
2/2024 (II.16)Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
24/2023. (XII. 15.)A 2024 évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
17/2023. (IX. 15.)A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról
9/2023. (V.19.)Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről
2/2023. (II.10.)Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
23/2022. (XII.14.)A BUGYI KŐRKÉP című önkormányzati újság hirdetési díjszabásáról
12/2022. (V.20.)Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről
2/2022. (II.11)Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
6/2021.  (III.03.)  A bölcsődei gondozási díjakról és bölcsődében alkalmazandó térítési díjakról
1/2021 (I.04.) A szolgáltatási és adójellegű képviselő-testületi hatáskörben kivetett díjakat meghatározó egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
17/2020. (IX.16.)Az önkormányzati tulajdonú építési telkek értékesítéséről
6/2020. (III.17.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról
16/2019. (XII.18.)A Szervezeti és Működési Szabályzatáról
13/2019. (XI.25.) A mezei őrszolgálatról   
19/2017. (XII.20.)A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem szabályairól
16/2017. (XI.20.) A Településkép Védelméről
12/2017. (IX.18.)A Napköziotthonos konyha étkezési térítési díjainak, megállapításáról
11/2017. (IX.18.)Az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csalatkozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről
9/2017. (VI.09.)A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
16/2016. (X.20.)Az egészségügyi alapellátás körzeteiről
9/2016. (V.17.)A magánszemélyek kivitelezésben közterületen megvalósuló járdaépítések költségviseléséről
5/2016.(II.15.)Az önkormányzat által nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól
16/2015. (XII.14.)Az újszülött gyermekek támogatásáról
20/2014. (XI.17.)A közterületi térfigyelő rendszerről
18/2014. (X.27.)Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról
13/2014. (IX.15.)A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
1/2014. (I.20.)A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
17/2013. (IX.19.)A Közösségi együttélés alapvető szabályairól
22/2012. (X.24.)Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól
19/2012. (IX.8.)A köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról
22/2011. (IX.20.) A helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról
10/2011. (IV.18.)Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
23/2009. (XI.24.)Bugyi Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve  
15/2008 (VI.19.)Piaci árusítóhely működési rendje
9/2007. (VIII.13.) A közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól
6/2007. (VI.18.)
Követelésekről való lemondás helyi szabályai
28/2006.  (XII.18.)Környezetvédelmi alap létrehozásáról
16/2005. (VI.13.) Bugyi Nagyközség Díszpolgára Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről
27/2004. (XII.13.)Helyi adósrendelet
 18/2004. (X.01.)A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a díjfizetési kedvezményekről és mentességekről
15/2003. (VII.08.)Az állatok tartásártól
5/2002. (III.12.)Az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról
32/2001. (XII.13.)Önkormányzati jelképek használata
28/2001. (XII.13.)Önkormányzati és szolgálati lakások lakbérei
9/2001. (V.14.)Környezetvédelmi rendelet
24/2000. (X.16.)OBO Bettermann Ipari park szabályozási terve
21/2000. (VI.15.)Temetőkről és a temetkezési tevékenységről
17/2000. (IV.13.)Beleznay kastély és tér helyi védelem alá helyezése
26/1996. (X.17.)A millecentenárium évében Posztumusz Díszpolgári Cím adományozása
22/1996. (X.10.)Közterület használati rendelet