ÖNKORMÁNYZAT

RENDELETEK

Rendeletek

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
                                                                   + mellékletek
2/2023 (II.10.)
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről
                                                                   + mellékletek
12/2022. (V. 20.)
A Polgármesteri Hivatalban 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről3/2022. (II. 11.)
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
                                                                   + mellékletek
2/2022 (II. 11)

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

                                                                   + mellékletek

10/2021 (V.28)

bölcsődei gondozási díjakról és a bölcsődében alkalmazandó étkezés térítési díjakról

6/2021 (III.3.)
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése4/2021. (II. 16.)
Az önkormányzati tulajdonú telkek értékesítéséről 17/2020. (IX. 16.) 
2019. évi költségvetés teljesítéséről 14/2020 (VII. 17.)
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról  6/2020. (III. 17.)
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről + melléklet 3/2020. (II. 14.)
Szervezeti és Működési Szabályzat 16/2019 (XII.18.)
mezei őrszolgálatról   + melléklet 13/2019 (XI.25.)
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 2/2018.(II.12.)
Melléklet

szociális ellátásokról és a gyermekvédelem szabályairól
+1. melléklet kérelem nyomtatvány 

 19/2017.(XII.20.)
 Településkép Védelméről 16/2017.(IX.20.)
Napközioothonos konyha étkezési térítés díjainak megállapításáról 12/2017.(IX.18.)
Az önkormányzat tulajdonában álló vízközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről 11/2017.(IX.18.)
A hivatali helységen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól 9/2017.(VI.09.)
A településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól 6/2017.(V.16.)
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről  – melléklet 16/2016.(X20.)
A magánszemélyek kivitelezésben közterületen megvalósuló járdaípétések költségviseléséről 9/2016.(V17.)
Az önkormányzat által nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól 5/2016.(II.15.)
Az újszülött gyermekek támogatásáról
+Melléklet
 16/2015.(XII.14.)
Közterületi térfigyelő rendszerről 20/2014.(IX.17.)
Önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megalapításáról 18/2014.(X.27.)
közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól 13/2014.(IX.15.)
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 1/2014.(I.20.)
Közösségi együttélés alapvető szabályairól 17/2013.(IX.19.)
Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelöberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól 22/2012.(X.24.)
köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról19/2012.(IX.8.)
Helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról 22/2011.(IX.20.)
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 10/2011.(IV.18.)
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terve 23/2009. (XI. 24.)

TÉRKÉPEK       BELTERÜLET
                      KÜLTERÜLET

Tervlapok:     4-5 sz. tervlap

                        6. sz. tervlap

                        9. sz. tervlap
                      10. melléklet
  Piaci árusítóhely működési rendje 15/2008.(VI.19.)
köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladék szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről10/2007.(VIII.15.)
A közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól9/2007.(VIII.13.)
Helyi kitüntető díj16/2005.(VI.13.)
Díszpolgári cím adományozása
 Helyi adósrendelet  27/2004.(XII.13.)

  A helyi vízgazdálkodási hatóság jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a díjfizetési kedvezményekről és mentességek

 18/2004.(X.01.)
 Állattartási rendelet 15/2003.(VII.08.)
Sportrendelet 5/2002.(III.12.)
Önkormányzati jelképek használata 32/2001.(XII.13.)
Önkormányzati és szolgálati lakások lakbérei 28/2001.(XII.13.)
 Környezetvédelmi rendelet 9/2001.(V.14.)
 OBO Bettermann Ipari park szabályozási terve 24/2000.(X.16.)
 Temetőkről és a temetkezési tevékenységről 21/2000.(VI.15.)
 Beleznay kastély és tér helyi védelme alá helyezése 17/2000.(IV.13.)
 A milecentenárium évében Posztumusz Díszpolgári Cím adományozása 26/1996.(X.17.) 
Közterületi használati rendelet 22/1996.(X.10.)