KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

A 2024. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

(A rendeletben szereplő díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.)

Az önkormányzati bérlakások és szolgálati lakások lakbérei

Összkomfortos lakás bérleti díja

1 170,- Ft/m2

Komfortos lakás bérleti díja

950,- Ft/m2

Komfort nélküli lakás bérleti díja

590,- Ft/m2

Szükséglakás bérleti díja

415,- Ft/m2

Garázshasználat díja

A mindenkori lakbér mértékének 10 %-a.

Összkomfortos lakás piaci lakásbérleti díja

1 880,- Ft/m2

Komfortos lakás piaci lakásbérleti díja

1 525,- Ft/m2

Művelődési Ház termeinek és a volt könyvtár épületének bérleti díjai

HELYISÉG

KERESKEDELMI CÉLÚ

KULTURÁLIS CÉLÚ

Nagyterem (volt könyvtár)

8 190,- Ft/óra

6 870,- Ft/óra

Fazekas Jenő terem / Kodály terem

3 430,- Ft/óra

2 850,- Ft/óra

Kazinczy terem

4 310,- Ft/óra

3 870,- Ft/óra

Napköziotthonos Konyha étkezési térítési díjai

ÉTKEZÉSI FORMA

TÉRÍTÉSI DÍJ

Óvoda (egész nap)

1 115,- Ft/nap

Általános iskola (tízórai+ uzsonna)

390,- Ft/nap

Általános iskola (diák ebéd)

930,- Ft/nap

Szociális ebéd

930,- Ft/nap

A bölcsődei díjak

Gondozási díj

1 000,- Ft/nap

(A Csemete Bölcsőde esetében az étkezési díjak összegében egyelőre nem történik változás, mivel a szerződés évfordulója 2024. május 1.)

A piaci árusító hely helyhasználati díjak

Helyi bérlet

295,- Ft/m2

Napijegy

450,- Ft/m2

Napijegy (sátorból, földről, gépjárműről)

450,- Ft/m2

Közterület használati díjak

 1. I.) Építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelék tárolása (lakás építésénél és épület javításánál) 7 napig ingyenes, azon túli időben
       a. építési anyag és törmelék 645,- Ft/nap minden megkezdett 10 m2 esetén,
       b. építési törmelék (konténerben tárolva) 645,- Ft/konténer/nap
  II.) Állványzat szükségessége esetén, ha kizárólag közterület vehető igénybe akkor egyedi elbírálás szerint 645,- Ft/10 m2/nap 7 napon túli használat esetén.
 2. Az idényjellegű, alkalmi és a mozgó árusítás: 1 m2–ig ingyenes, az azt meghaladó terület 970,- Ft/m2/nap.
 3. Búcsú: 475,- Ft/m2/nap, minimum 3 530,- Ft/nap

A családi események szolgáltatási díjai

Anyakönyvvezető hivatalos helyiségén kívül történő házasságkötésen való közreműködés

52 000,- Ft

Adó jellegű bevételek (Helyi iparűzési adó)

Az adó mértéke

Az adóalap 2 %-a.

Sírhelymegváltási díjak

Egyes sírhely megváltási díja 25 évre

20.000 Ft
Kettes sírhely megváltási díja 25 évre 40.000 Ft
Gyermek sírhely megváltási díja (10 éves korig)

9.138 Ft

Sírbolt (kripta) megváltási díja 60 évre:

• 2 koporsó esetén

192.580 Ft

• 4 koporsó esetén

391.160 Ft

• 6 koporsó esetén

586.740 Ft
Urna sírhely megváltási díja koporsós sírhelybe és urnasírhelybe 35.560 Ft

Urnafülke 4 x 2 szem. Oszlopos elemben (zárólap nélkül)

81.026 Ft

Urnafülke 3 x 2 szem. Oszlopos elemben (zárólap nélkül)

99.187 Ft
Urnafülke 2 x 2 szem. Oszlopos elemben (zárólap nélkül) 121.539 Ft

Hagyományos urnafülke (kolumbárium)

57.150 Ft

Temetkezési vállalkozók által az üzemeltetőnek térítendő költségek

Létesítmény igénybevételi díj 50.000 Ft
Ravatalozó berendezés használati díja 26.670 Ft
Hűtés - tárolás 72 órán belül 19.050 Ft
Hűtés – tárolás 72 órán túl napi 2.540 Ft
Sírásás díja 31.750 Ft
Sírnyitás díja 34.290 Ft
Mélyített sírásás díja 39.750 Ft
Téi sírásás (fagyos föld) 42.800 Ft
Gyermek sírásás díja 9.890 Ft
Urna sírásás díja 8.890 Ft
Hantolás 20.320 Ft
Gyermek sír hantolás 5.090 Ft
Urnasír hantolás 5.080 Ft
Halott átvételi díj 15.695 Ft
Hamvak átvételi díja 6.540 Ft
Temetőn belüli szállítás 10.160 Ft
Ravatalozás koporsós temetés esetén 35.809 Ft
Ravatalozás urnás temetés esetén 32.161 Ft
Kommunális díj 12.700 Ft

A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő

Temetőüzemeltetési hozzájárulási díj

10.000 Ft

Közköltséges temetés díjai

Temetésnél új sírhelyet ingyen biztosítja az Önkormányzat.

A hozzátartozót terheli:

 • Sírkő szétszedés
 • Egyházi- búcsúztatói díj
 • Kegyeleti virágok, koszorúk költsége
 • Meglévő sírhelybe temetéskor, a sírhely hosszabbítás

a) Közköltséges koporsós temetés Bp-i kórházból történő szállítással

Szociális komplett 96.500 Ft
Budapesti kórházból szállítás 50.800 Ft
Sírásás - hantolás 28.000 Ft
Sírnál történő temetés lebonyolítás (4 fő) 26.210 Ft
Ügyintézés 6.290 Ft

Összesen

207.800 Ft

(Szociális komplett tartalma: koporsó, szemfedő, lepedő, pvc zsák, eü. kellék, sírjelző, sírtábla, lezáró csavarok.)

b) Közköltséges koporsós temetés, lakásról történő szállítással

Szociális komplett 96.500 Ft
Lakásról történő szállítás 31.750 Ft
Sírásás - hantolás 28.000 Ft
Sírnál történő temetés lebonyolítás (4 fő) 26.210 Ft
Ügyintézés 9.000 Ft
Hűtés az eltemetésig 6.290 Ft

Összesen

197.750 Ft

c) Közköltséges hamvasztásos temetés Bp-i kórházból történő szállítással

Hamvasztó koporsó 20.050 Ft
PVC zsák 6.096 Ft
Kórházból- krematóriumba szállítás 50.800 Ft
Urna szociális 8.255 Ft
Sírjelző 10.795 Ft
Sírtábla 3.555 Ft
Lepedő 5.080 Ft
Temetés lebonyolítás (2fő) - urna sírásás, hantolás, hamvak lehelyezése 20.500 Ft
Ügyintézés krematóriumba, hivatalba 6.290 Ft
Hamvasztás (Kötelező a belső urna használata, amibe kiadják a hamvakat!) 52.832 Ft

Összesen

184.253 Ft

d) Közköltséges hamvasztásos temetés, lakásról történő szállítással

Hamvasztó koporsó 20.050 Ft
PVC zsák 6.096 Ft
Hűtés a krematóriumba szállításig 9.000 Ft
Urna szociális 8.255 Ft
Sírjelző 10.795 Ft
Sírtábla 3.555 Ft
Lepedő 5.080 Ft
Lakásról- krematóriumba szállítás 50.800 Ft
Temetés lebonyolítás sírnál 20.500 Ft

Ügyintézés krematóriumi

6.290 Ft
Hamvasztás + krematóriumi szolgáltatás 52.832 Ft

Összesen

193.253 Ft

e) Hamvak hazavitele Bp.-i kórházból szállítás estén

Hamvasztó koporsó 20.050 Ft
Lebomló zsák 6.096 Ft
Lepedő 5.080 Ft
Urna szociális 8.255 Ft
Kórházból – krematóriumba szállítás 50.800 Ft
Ügyintézés 6.290 Ft
Hamvasztás + krematóriumi szolgáltatás 52.832 Ft

Összesen

149.403 Ft

f) Hamvak hazavitele, lakásról történő szállítás esetén

Hamvasztó koporsó 20.050 Ft
Lebomló zsák 6.096 Ft
Lepedő 5.080 Ft
Urna szociális 8.255 Ft
Hűtés krematóriumba szállításig 9.000 Ft
Lakásról – temetőbe - krematóriumba szállítás 50.800 Ft
Ügyintézés 6.290 Ft
Hamvasztás + krematóriumi szolgáltatás 52.832 Ft

Összesen

158.403 Ft

+ Kórházi hűtés – halott kezelés
+ Papi díjak (egyházi adó, papi temetési díj)
+ Virágok, koszorúk ára
+ Sírhely díjak

Hamvasztás + egyéb krematóriumi szolgáltatás

Hamvasztás 36.830 Ft
Halott kezelés 6.350 Ft
Urna betét 5.080 Ft
Eü. csomag 4.572 Ft

Összesen

52.832 Ft