POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÜGYINTÉZÉS

ÜGYEK ÜGYINTÉZŐ / TELEFONSZÁM
anyakönyvvezetés Havasi Judit 29/547-506
állampolgársági ügyek Havasi Judit  29/547-506
állattartási ügyek Nagy Szilvia 09/547-509
települési támogatások Gál Andrea 29/547-508
bányák Reichné Lehoczky Mária 29/547-503
birtokvita Nagy Szilvia 29/547-509
ebnyilvántartás Török Edina 29/547-509
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Havasi Judit    29/547-502
fakivágás Török Edina 29/547-509
gépjárműadó Buriánné Tamás Krisztina 29/547-504
gyommentesítés Földvári Imréné 30-609-62-94
hagyatéki leltár Gál Andrea 29/547-508
hatósági bizonyítványok  – lakcímről – gépjármű tároláshoz Havasi Judit    29/547-502
Nagy Szilvia 09/547-509
hirdetmények, hivatalos iratok kifüggesztése Török Edina 29/547-509
Nagy Szilvia 29/547-509
iparűzési adó Buriánné Tamás Krisztina 29/547-504
Képviselő-testület jegyzökönyvei 06-29/547-502
könyvelés Sallai Melinda 29/547-508
közcélú foglalkoztatás Szabó Gábor László 29/547-502
közműbejelentések 06-29/547-502
köztemetés (település támogatás) Gál Andrea 29/547-508
közterület-használat Földvári Imréné 30-609-62-94
köztisztasági feladatok Földvári Imréné 30-609-62-94
lakásértékesítés (önkormányzati) 29/547-502
lakbér (önkormányzati lakásoknál) Mészáros Réka (utalások) 29/547-509
lakcím -lakcímbejelentés – kényszerkijelentés Havasi Judit  29/547-506
méhek be- és kijelentése Török Edina 29/547-509
mezőgazdasági ügyek – termőföld bérbeadás, vételi ajánlatok kifüggesztése Török Edina 29/547-509
mezőőri járulék Gál Andrea 29/547-508
munkaügy Kolmann Éva 29/547-502
önkormányzati műszaki- és ingatlanvagyon Reichné Lehoczky Mária (műszaki rész) 29/547-503
Sutiné Deák Ildikó (pénzügyi r.) 29/547-508
pályázatok Török Edina 29/547-509
Nagy Szilvia 29/547-509
pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatok (költségvetés tervezés, beszámolók….) Török Anita 29/547-508
pénztár Sutiné Deák Ildikó 29/547-508
Gál Andrea 29/547-508
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
segélyek kifizetése Sutiné Deák Ildikó 29/547-508
szálláshely szolgáltatási tevékenység Buriánné Tamás Krisztina 29/547-506
számlázás Mészáros Réka 29/547-508
szennyvízcsatorna-közműfejlesztési hozzájárulás Gál Andrea 29/547-508
szociális étkeztetés Gál Andrea 29/547-508
szociálpolitikai igazolások Kolmann Éva 29/547-502
29/547-502
talajterhelési díj Buriánné Tamás Krisztina 29/547-504
talált tárgyak Gál Andrea 29/547-508
TEFÜSZ irányítási-szervezési feladatok Szabó Gábor László 29/547-502
telekértékesítés (önkormányzati) 29/547-502
településrendezés Reichné Lehoczky Mária 29/547-503
temetési segély (települési támogatás) Gál Andrea 29/547-508
üzletek működési engedélye Buriánné Tamás Krisztina 29/547-506
vállalkozók kommunális adója Buriánné Tamás Krisztina 29/547-504
vásári és piaci helyjegyek Földvári Imréné 30-609-62-94
viziközmű társulattal kapcsolatos ügyintézés Gál Andrea 29/547-508