KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

KÖZZÉTÉTELI LISTA

Ssz.MegnevezésUtolsó módosításMegőrzés
I
Szervezeti, személyzeti adatok
  
1
Az Önkormányzat/Hivatal  hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja      

 2020. március 6.

2
Szervezeti felépítés 2020. március 6.
3
Vezetők és az egyes szervezeti egységek elérhetősége 2020. március 6.
4
Ügyfélfogadási rend 2020. március 6.
5
A Képviselő-testület 2020. március 6.
6
Bugyi Nagyközség Önkormányzata irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése:  
 
Polgármesteri Hivatal2023. december 31.1 évig
 
Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde2023. december 31.1 évig
 
Napköziotthonos Óvoda2023. december 31.1 évig
 
Bessenyei György Művelődési Ház- és Könyvtár 2023. december 31.1 évig
 
Településfejlesztési és Üzemeltetési Szolgáltató (TEFÜSZ)2023. december 31.1 évig

7

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata többségi tulajdonában nem áll, illetve részvételével nem működik gazdálkodó szervezet. 2017. március 14.1 évig
8
Bugyi Nagyközség Önkormányzat által alapított közalapítvány: Bugyi Nagyközségért Közalapítvány 2017. március 14.1 évig
9
Az Önkormányzat felügyelete alatt álló más közfeladatot ellátó szervek megnevezése:  
 
Polgármesteri Hivatal elérhetőségei 2020. március 6.1 évig
 
Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde elérhetőségei 2020. március 6.1 évig
 
Napköziotthonos Óvoda elérhetőségei 2020. március 6.1 évig
 
Bessenyei György Művelődési Ház- és Könyvtár  elérhetőségei 2020. március 6.1 évig
 
Településfejlesztési és Üzemeltetési Szolgáltató (TEFÜSZ) elérhetőségei 2020. március 6.1 évig
10
Bugyi Nagyközség Önkormányzat által alapított lap: Körkép (Az Önkormányzat tájékoztató kiadványa) 2019. január 23. 1 évig
11
Az Önkormányzat felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv adatai 2017. március 31. 1 évig
 
   
II.
 Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok  
1
Az Önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok: 2020. március 06. 1 évig
 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény  
 
Az Önkormányzat rendeletei  
 
SZMSZ és mellékletei  
2
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelvenAz önkormányzatra ez nem vonatkozik.1 évig
 

3

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:
– mezőőri szolgálat működtetése
2017. március 31.
 

4

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 
 
A hatósági ügyekben ténylegesen eljárt ügyintézők megnevezéseügyleírások2020. március 6. 
 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, formanyomtatványokfolyamatosan frissül 
 
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek és igazgatási szolgáltatási díjak összege2012. április 27. 
 
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ügyintézésre vonatkozó határidők2012. december 7. 
5
A költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások2020. március 6.1 évig
 
6
Az Önkormányzat által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai; alaptevékenységben gyűjtött és feldolgozott adatok  fajtái, a hozzáférés módjafeltöltés alatt1 évig
7
Bugyi Nagyközség nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja:2020. március 6. 1 évig
 
A)  Körkép (Az Önkormányzat tájékoztató kiadványa)  
 
B)  Bugyi Község története I-II.  
8
A Képviselő-testület döntései, üléseinek jegyzőkönyveifolyamatosan frissül 
9

A törvény alapján kötelezően közzéteendő jogszabály tervezetek és kapcsolódó dokumentumok;

A Képviselő-testület nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések

folyamatosan frissül 1 évig
10
Az Önkormányzat által közzétett hirdetmények, közlemények  
11
Az Önkormányzat által kiírt pályázatok szakmai leírása, eredményei és indokoltságuk:
– Szociális ösztöndíj pályázat       eredmény
2018. október1 évig
12
Az Önkormányzatnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai 1 évig
13

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

– IGÉNYBEJELENTŐ LAP közérdekű adat megismeréséhez

– Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata     + melléklet

– Polgármesteri Hivatal Informatika Biztonsági Szabályzata

2020. március 11.1 évig
14

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:

Hatósági statisztika – Jegyzői államigazgatási ügyek – 2023

Hatósági statisztika – Önkormányzati hatósági ügyek – 2023

2023. december 31. 1 évig
15
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai 1 évig
16
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai2020. március 6.1 évig
17
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekNem releváns1 évig
18
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista  
19
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével 1 évig
20
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata  
21
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen  
22
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás  
23
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése  
24
A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege  
25
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére  
 
   
III.
Gazdálkodási adatok  
1
2023. évi költségvetéstáblázatok  2023. december 31.5 évig
 
2022. évi költségvetéstáblázatok 
 
2021. évi költségvetés; táblázatok
 
2020. évi költségvetéstáblázatok
 
2019. évi költségvetéstáblázatok
2
Az Önkormányzat beszámolói:2023. december 31.5 évig
 
2018.    2019.    2020.    2021.    2022.
3
Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai: 20222023
A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai: 20222023
2023. április 20.1 évig
A Költségvetésből nyújtott támogatások: 20212022
4
Az Önkormányzat szerződései2020. november 24. 
5
Az Önkormányzat által nem alapfeladatai ellátására fordított ötmillió forintot meghaladó kifizetések2020. november 24. 
6
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása folyamatos1 évig
7
Közbeszerzési információk folyamatos1 évig