OKTATÁS

INTÉZMÉNYEK

Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda

Bugyi Nagyközségben 1951. óta működik óvodai ellátás.  Három épületben hét csoport működik: a központi-Napraforgó-óvodában három, a két tagóvodában (Katica és Bóbita) két-két csoport.

Az intézmény fenntartója a Nagyközségi Önkormányzat. A fenntartó 2008-ban KMOP pályázat útján mindhárom óvoda teljes korszerűsítését, bővítését biztosította. Mindhárom épületben jól felszerelt tornaszoba, számítógépes terem található. A pedagógus kollégák nyitottak az új módszerekre, biztosított számukra a folyamatos önképzés.

Fogadjuk a sajátos nevelési igényű gyermekeket – munkánkat logopédus, mozgásfejlesztő pedagógus, fejlesztő pedagógus és pszichológus is segíti.

Óvodánk nevelési programja: „Óvodai nevelés játékkal, mesével”. A program lényege, hogy a jó szokások és a gyermeki műveltség megalapozása a játék és a mese nyelvén valósuljanak meg. Ezt a hitvallást vegyes csoportokban valósítjuk meg, a projektpedagógia segítségével. Igyekszünk a gyerekeknek elegendő időt és teret nyújtani a játékra, a mesére. A tevékenységek, játék, mese során, tapasztalati úton történő ismeretszerzés fontosságát preferáljuk, s kerüljük a direkt tanulást.

A vegyes csoportszervezési forma következtében a testvérpárok, barátok egy csoportba járhatnak, a szocializáció folyamata is gyorsabb.

Cím:2347 Bugyi Sport utca 1.
Telefonszám+36-70/504-2488
E-mail:bugyiovoda@gmail.com
Honlap:bugyiovi.hu

Dokumentumok