Archívum

DAKÖV Tájékoztatás

DAKÖV Kft. logó

Tisztelt Felhasználók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a DAKÖV Kft. a 2023-as évnek megfelelően 2024. januártól is fokozott ellenőrzést tart a szolgáltatási területén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklet „A közcsatornába bocsátható szennyvizek szennyezőanyag tartalmának küszöbértékei” betartásáról. Az ellenőrzés során Társaságunk akkreditált laboratóriumi mintavételt végez, aminek eredménye alapján határérték túllépés esetén az üzletszabályzatunkban meghatározott kötbért vetünk ki, indokolt esetben pedig a szolgáltatást azonnali hatállyal fel is mondhatjuk jogsértő magatartás miatt.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az 58/2013. (II.27.) Kormány rendelet 88. § (4) bekezdés értelmében a bebocsátási pontnál Társaságunk bármikor előzetes értesítés nélkül tarthat ellenőrzést, amit a Felhasználó köteles elősegíteni.

DAKÖV Kft.

Kapcsolódó tartalom