Hírek

„Kulturált Települési Környezet Díj” pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kulturált Települési Környezet Díj
adományozása tárgyában

Pest Vármegye Önkormányzata nagyra becsüli a vármegyei települések környezetfejlesztési aktivitását, az épített és a természetes környezet minőségének javítására, a települések történeti, településszerkezeti, építészeti értékeinek, karakterének megőrzésére tett erőfeszítéseit, környezetfejlesztési tevékenységét.

Fentiek elismerésére 2024-ben is meghirdetésre kerül a

,,Kulturált Települési Környezet Díj”

című pályázat.

 

A Díj elnyerésére jogosultak köre

Kulturált Települési Környezet Díj adományozható azoknak a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek részére, akik a vármegyei települések, vagy jelentős településrészek fejlesztésében kiemelkedő munkát végeztek és ezzel jelentősen hozzájárultak környezetük szebbé, jobbá tételéhez. A díj már megvalósult eredmények elismerésére szolgál.

A pályázaton nem indulhat arról a településről pályázó, amely településről az előző három év során a pályázaton helyezést értek el.

A díjból évente egy adományozható.

A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.

 

A pályaművek tartalmi bírálati szempontjai

A pályázatok elbírálásának szempontjai az alábbiak
aa) környezetfejlesztési aktivitás,
ab) az épített és a természetes környezet minőségének jobbítása,
ac) a település történeti, településszerkezeti, építészeti értékeinek, a település karakterének a megőrzése és kialakítása,
ad) kimagasló teljesítmény, illetve kiemelkedő munka a helyi településfejlesztés területén,
ae) a települési környezetben végbement pozitív irányú változás mértéke.

 

A pályázat formai követelményei

A pályázat szöveges részből és fotódokumentációból áll, egybekötött formában.

A szöveges munkarész gépelt, A/4-es vagy A/3-as formátumú dokumentáció lehet, amely tartalmazza a településfejlesztési akció részletes leírását, valamint a település átnézeti térképét az összes akcióterület bejelölésével. A leírásnak azokat a témaköröket kell érintenie, amelyek az akció sikerességének elbírálásához szükségesek.

Az akció előzményeit, lebonyolítását, eredményeit és színvonalát bemutató fotódokumentáció maximum A/4-es formátumú fényképből – esetleg rajzokból is – álljon, amely sikeres pályázat esetén közlésre alkalmas. Amennyiben a pályázónak rendelkezésre állnak, a fotókat digitális formátumban is kérjük benyújtani.

 

A pályaművek értékelése és döntés

A pályázatokat a Vármegyei Értéktár Bizottság által meghatározott összetételű szakértői bizottság értékeli, amely a pályázat helyszínén helyszíni szemlét is tarthat. A díj odaítélésére a Vármegyei Értéktár Bizottság tesz javaslatot a szakértői bizottság értékelése alapján.

A díj adományozásáról a Pest Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése dönt. A díj oklevél és plakett formájában kerül átadásra.

A díj kiosztására a Vármegyenap alkalmából 2024 decemberében megrendezésre kerülő ünnepségen kerül sor.

 

A pályázat benyújtási határideje

A pályázatot 2024. szeptember 2-ig lehet személyesen eljuttatni vagy postára adni az alábbi címre:

Pest Vármegyei Önkormányzati Hivatal
Elnöki és Területfejlesztési Iroda
1052 Budapest, Városház u. 7.

A borítékra kérjük, írják rá a pályázat címét:

,,Kulturált Települési Környezet Díj 2024″

Felmerülő kérdéssel, problémával Pányi Zsuzsanna vármegyei főépítészhez lehet fordulni az alábbi elérhetőségeken:

Tel: +36-1-233-68-61
Mobil: +36-20-9369-607
E-mail: panyiz@pestmegye.hu

 

Egyéb információk

A pályázaton eredményt elért pályaművek a média útján bemutatásra kerülnek. A díjazásban nem részesített pályaműveket a pályázó kérésére visszaadjuk. Azokat az eredményhirdetéstől számított egy éven belül lehet átvenni személyesen a vármegyei főépítésznél.