Archívum

Napenergia Plusz Program – Lakossági kiserőművek telepítésének támogatása

Bugyi Nagyközség címere

Napenergia Plusz Program

Tárolóval kiegészített lakossági háztartási méretű kiserőművek telepítésének támogatása

Pályázhat:
1. Saját tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemély
2. Tulajdoni lapon haszonélvezeti joggal, özvegyi joggal bíró személy

Ingatlan elvárásai:
a pályázó magánszemély:
1. (rész)tulajdonában vagy haszonélvezetében álló, vagy által lízingelt
2. állandó lakóhelyéül szolgáló
3. állandó lakhatási céllal épült (pl. kivett hétvégi ház igazolni kell az állandó lakhatást)
– családi ház
– ikerház, sorház
– legfeljebb 6 lakásos társasház lakása

Formája: Vissza nem térítendő támogatás

Keretösszege: 75 800 000 000 Ft
Elosztása: Beküldésük idősorrendjében

Támogatásban részesíthetők:
• magyar adóazonosító jellel rendelkezik
• a beruházás helyszínével megegyező magyarországi állandó lakóhellyel
• a beruházással érintett lakóingatlanban legalább résztulajdonnal vagy haszonélvezeti joggal rendelkezik,
• Egy magánszemély csak egy pályázatot nyújthat be
• Ugyanazon lakóingatlan esetén csak egy támogatási kérelem nyújtható be
• A pályázónak vagy meghatalmazottjának ügyfélkapus regisztrációval kell rendelkeznie (KAÜ beléptetés )

Kizáró okok:
• 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
• amennyiben a lakóingatlan vállalkozás (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, kft., zrt. stb.) székhelye, telephelye, fióktelepe
• amennyiben a lakóingatlan tulajdonosai között vállalkozás (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, kft., zrt. stb.) is van.

Elszámolható költségek:
I. előkészítés, pályázati adminisztráció, tervezés, engedélyezés költsége maximum a teljes projekt költségének 20%-a
II. eszköz- és anyagköltség: maximum a projekt teljes költségének 70%-a
III. munkadíj: maximum a teljes projekt költségének 30%-a

Az előregisztrációra és a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak:
Az előregisztrációs kérelem benyújtásának kezdő dátuma: 2024. január 15.,
Sikeres előregisztrációt követően folyamatosan a keret kimerüléséig

Igényelhető támogatás maximális összege: 5 000 000 Ft

Támogatás intenzitása és mértéke: Az elszámolható költségek maximum 66%-a, a megítélhető támogatás maximum 5 000 000 Ft.

Önerő: 34%

Kötelező vállalások :
• a beruházás önerejének biztosítása;
• a rendszer üzembe helyezése (igénybejelentés megtétele, csatlakozási engedély megszerzése, szolgáltatóval új szerződés aláírása

Támogatható tevékenységek:
HMKE telepítése minimum 4, maximum 5 kW teljesítményű inverterrel, minimum 7,5, maximum 10 kWh kapacitású tárolóval. A napelem panelek teljesítménye az inverter teljesítményének maximum 120%-a lehet .
Egyéb feltételek:

kizárólag új beruházás támogatható, meglévő rendszer bővítése és/vagy átalakítása és/vagy cseréje nem támogatható;
• a sikeres előregisztrációt követően a beruházást a pályázó saját felelősségére kezdheti meg. Az előregisztrációs kérelem jóváhagyása előtt megkezdett beruházás nem támogatható;
• saját kivitelezés nem támogatható

Támogatható projektek száma: 15 160 db

Területi korlátozás: nincs

Megvalósítás időtartama:
Támogatói Okirattól 24 hónap. Az elszámolhatóság feltétele a szolgáltatóval az új szerződés aláírása, valamint a szolgáltató általi mérőcsere, a mérő paraméterezésének elvégzése .

Az előregisztrációs kérelem benyújtásához csatolandó mellékletek listája:

 1. hiteles teljes tulajdoni lap másolata
 2. amennyiben a pályázó tulajdonjoggal rendelkezik:
  a. amennyiben a Pályázó nem 1/1 arányú tulajdonosa a lakóingatlannak, valamennyi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozata;
  b. amennyiben a lakóingatlan haszonélvezeti joggal terhelt, a haszonélvezeti joggal bíró személy(ek) hozzájáruló nyilatkozata(i);
 3. amennyiben a pályázó haszonélvezeti joggal rendelkezik:
  a. a lakóingatlanban tulajdonjoggal bíró valamennyi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozata;
  b. amennyiben a lakóingatlanon több személy is haszonélvezeti joggal bír, a Pályázó mellett valamennyi haszonélvezeti joggal bíró személy hozzájáruló nyilatkozata
 4. a pályázó személyi okmányai (személyi igazolvány, magyarországi állandó lakcímet igazoló lakcímkártya, magyarországi adóazonosító jelet tartalmazó adóigazolvány, vagy az adóhatóság által kiállított igazolás);
 5. az előregisztrációs kérelem benyújtását megelőző legutolsó elszámolási időszakra vonatkozó villamosenergia-számla minden oldala

Támogatási kérelem benyújtása: sikeres előregisztrációt követően

Csatolandó mellékletek listája:
• köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás, amennyiben a pályázó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban;
• megkötött vállalkozási szerződés költségvetéssel, amely szerződés a Támogatói okirat kibocsátásával válik hatályossá – a vállalkozási szerződést a sikeres regisztrációval rendelkező kivitelező csatolja fel;
• HMKE létesítésére irányuló csatlakozási kérelem benyújtásának igazolása;
• amennyiben a tervezett beruházás bejelentés vagy engedélyköteles (pl. örökségvédelmi engedély), ezen dokumentumok;
• minden olyan dokumentum, amely a támogatás megítélése, folyósítása szempontjából releváns

Fenntartási időszak: 3 év

Keressenek!

Üdvözlettel:
Kisházy Béláné Erzsi
pályázatíró
+36 30 497 3343

Kapcsolódó tartalom