ÖNKORMÁNYZAT

PÁLYÁZATOK

Közbeszerzés dokumentumai ITT megtekinthetők.

A PROJEKTTEL KAPCSOLATBAN MEGJELENT HÍREK:
 
2024. FEBRUÁR 16.:

Sajtóközlemény
Indul az Irinyi utca építése
2024. 02. 16.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül nyert 149 818 725 Ft. európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével új szilárd burkolatú út kerül kialakításra Bugyi Nagyközségben, a településközpont közelében. Az újonnan aszfaltozásra kerülő utca a Kossuth Lajos utcát és az Erzsébet királyné utcát köti össze a Kossuth Lajos utca déli szakaszánál indulva. Az újonnan megépítésre kerülő utca fog az új orvosi rendelőhöz elvezetni.

fotó: Fábián Borbála

Projekt címe: Útépítés Bugyi Nagyközségben
Megvalósulás helyszíne: 2347 Bugyi, 1073/2 hrsz.
Kedvezményezett neve: Bugyi Nagyközség Önkormányzata
A kivitelezés várható befejezése: 2024. III. negyedév

A fejlesztéssel az Erzsébet királyné utca és a Kossuth Lajos utca közötti 1073/2 hrsz-ú jelenleg is út művelési ágú területen 5,00 m széles aszfaltozott burkolatú út jön létre. Az utca szelvényezés szerinti bal oldalán 1,5 m széles térkövezett járda kerül kiépítésre. A csapadékvíz kezelése szikkasztóárkokat építtet a beruházó mindkét oldalon. A beruházás a tervezés és megvalósítás alapján biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára. A beruházás során az aszfaltburkolatú út kiépítése mellett gyalogosinfrastruktúra fejlesztés is megvalósul. A tervezett út Kossuth Lajos utca és Erzsébet királyné utca csatlakozásához egy-egy „elsőbbség adás kötelező” tábla elhelyezése várható. A tervezett utcában a megengedett sebesség 40 km/h lesz. Az önkormányzati fenntartásban lévő mellékutca kezelője várhatóan a Bugyi Nagyközség többi mellékutcáját is kezelő költségvetési szerv lesz.

A beruházó fő céljai a fejlesztéssel két tárgyban nevezhetők meg: egyrészt szilárd burkolatú útkapcsolat létesítése az újonnan épülő háziorvosi rendelőhöz, másrészt két utca összekötésével a településközpont forgalmának ideálisabb eloszlását kívánja segíteni az önkormányzat, amennyiben az autósok alternatívát kapnak az útvonalaik megválasztásában.

fotó: Fábián Borbála

A beruházás fizikai magvalósítása hamarosan elkezdődik. Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2024. február 1-jén írta alá a kivitelezési szerződést a közbeszerzésen nyertes vállalkozóval. A Borsod Construction Kft. a munkaterületet átvette és vállalta, hogy a munkaterület átvételétől számított 180 napon belül hiba és hiánymentesen átadja az elkészült munkát.

Rövidesen a munkagépeké és a dolgozóké lesz a terep a Kossuth Lajos utca 17. szám alatt található orvosi rendelő környékén, mert egyszerre két beruházás is épül majd ott.

Ezúton felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy kövessék figyelemmel a várhatóan megváltozó parkolási és forgalmi rendet! Ne megszokásból vezessenek! Vigyázzanak a dolgozók és a közlekedők testi épségére!

 

További információ kérhető:

Nagy András Gábor, polgármester
tel.: +3629547501

A fejlesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül TOP—PLUSZ-1.2.3-21-PT1—2022—00009 Belterületi közutak fejlesztése című kiírás keretében, a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság, mint támogató közreműködésével valósul meg.

2023. MÁRCIUS 27.:

Örömhír a közlekedőknek

Örömmel adunk hírt épp március hónapban arról, hogy az 1848-as forradalom egyik jeles alakjáról elnevezett utcánk szilárd burkolatot kap.

2022. tavaszán már meglévő ötletek alapján nyújtott be három TOP_PLUSZ pályázatot az Önkormányzat. Mindhárom esetben pozitív támogatói döntésről értesülhettünk. Utolsóként érkezett a Kossuth Lajos és az Erzsébet királyné utcát összekötő Irinyi József utca építésére vonatkozó fenti támogatói döntés, melyben olvasható: A Belterületi közutak fejlesztése című felhívására benyújtott, TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00009 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Központ vezetője 149.818.725 Ft. összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

Nem kell sokat várni arra, hogy 286 méter hosszan megépüljön az 5 m szélességű útburkolat és mellé, bal oldalon az 1,5 m széles térkő burkolatú járda. A projekt tartalmaz az út mellett mindkét oldalon 1 m szélességben füves padka készítést és kétoldali árok kialakítást, amivel az út csapadékvíz elvezetése is megoldódik.

Az Irinyi utca megépítése elengedhetetlen feladat. Egyrészt fontos összekötő szerepe van a Kossuth Lajos és az Erzsébet királynő utca között, másrészt erről az utcáról közelíthető majd meg a közeljövőben (szintén pályázati pénzből) megépülő új orvosi rendelő.

Az engedélyes terveken szerepel továbbá a szilárd burkolatú út jobb oldalán egy egyesített kerékpárút és járda is. Ennek járda része 1,5 m, a kerékpárút része pedig 2,1 m széles.

Az engedélyes terveken szerepel továbbá a szilárd burkolatú út jobb oldalán egy egyesített kerékpárút és járda is. Ennek járda része 1,5 m, a kerékpárút része pedig 2,1 m széles. A kerékpárút közepén elválasztó felfestés is lesz. A kerékpáros infrastruktúrának a kiépítése ugyan a fent megnyert projektben nem szerepel, azonban azt az Önkormányzat saját költségvetéséből megépíti. 

A fejlesztés hozzájárul a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedéshez, valamint a területen rendezett településkép és funkcionálisan jól használható infrastruktúra is kialakul.

 

2023. MÁRCIUS 20.:

Sajtóközlemény
Új szilárd burkolatú út Bugyi Nagyközségben
2023. 03. 20.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül nyert 149 818 725 Ft. európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével új szilárd burkolatú út kerül kialakításra Bugyi Nagyközségben, a településközpont közelében. Az újonnan aszfaltozásra kerülő utca a Kossuth Lajos utcát és az Erzsébet királyné utcát köti össze a Kossuth Lajos utca déli szakaszánál indulva. Az újonnan megépítésre kerülő utca fog az új orvosi rendelőhöz elvezetni.

Projekt címe: Útépítés Bugyi Nagyközségben
Megvalósulás helyszíne: 2347 Bugyi, 1073/2 hrsz.
Kedvezményezett neve: Bugyi Nagyközség Önkormányzata
A kivitelezés várható befejezése: 2026. február

A fejlesztéssel az Erzsébet királyné utca és a Kossuth Lajos utca közötti 1073/2 hrsz-ú jelenleg is út művelési ágú területen 5,00 m széles aszfaltozott burkolat, és 1-1 m szélességű füves padka kialakítása tervezett. A fejlesztéssel érintett belterületi út jelenleg nem rendelkezik szilárd burkolattal. A tervezett utca szelvényezés szerinti bal oldalán 1,5 m széles térkő burkolatú járda kiépítése fog megvalósulni 0,5 m füves padka kialakítással. A tervezett utcán a csapadékvíz kezelése szikkasztással fog történni. A tervezett utcában kétoldali árkok készülnek. Az árkok hossztengelye a tervezett út hossztengelyével párhuzamos, 40-50 cm fenékszélességgel kerülnek kialakításra, ingatlanbejárókban 6,00 méter hosszan megszakítva. A beruházás a tervezés és megvalósítás alapján biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára. A beruházás során az aszfaltburkolatú út kiépítése mellett gyalogosinfrastruktúra fejlesztés is megvalósul. A tervezett út Kossuth Lajos utca és Erzsébet királyné utca csatlakozásához egy-egy „elsőbbség adás kötelező” tábla elhelyezése várható. A tervezett utcában a megengedett sebesség 40 km/h lesz. Az önkormányzati fenntartásban lévő mellékutca kezelője várhatóan a Bugyi Nagyközség többi mellékutcáját is kezelő költségvetési szerv lesz.

A beruházó fő céljai a fejlesztéssel két tárgyban nevezhetők meg: egyrészt szilárd burkolatú útkapcsolat létesítése az újonnan épülő háziorvosi rendelőhöz, másrészt két utca összekötésével a településközpont forgalmának ideálisabb eloszlását kívánja segíteni az önkormányzat, amennyiben az autósok alternatívát kapnak az útvonalaik megválasztásában.

További információ kérhető:

Nagy András Gábor, polgármester
tel.: +3629547501

A fejlesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül TOP—PLUSZ-1.2.3-21-PT1—2022—00009 Belterületi közutak fejlesztése című kiírás keretében, a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság, mint támogató közreműködésével valósul meg.