Archívum

Tájékoztató a 2024. évi választással kapcsolatban

 

Tájékoztató

az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásával kapcsolatban

Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország államfője 2024. június 09. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását. A helyhatósági választással egy időben tartják meg az Európai Parlament tagjainak és a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását.

Településünkön 2024. június 09-én nem csak polgármestert és települési képviselőket választunk, hanem nemzetiségi önkormányzati képviselőket, valamint megyei listán megyei önkormányzati képviselőket, valamint európai parlamenti képviselőket is.

A jelöltek, jelölő szervezetek a választási szervekhez (Helyi Választási Bizottság és Szavazatszámláló Bizottság) május 31-én 16.00 óráig delegálhatnak tagokat.

 

Hol lehet az önkormányzati választásokon szavazni ?

A választópolgár választójogát – szabad elhatározása alapján – lakóhelyén gyakorolhatja.

A lakosság a megszokott alábbi 7 szavazókörben adhatja le voksát:

 1. szavazókör: Napköziotthonos Óvoda, Jókai utca 11.
 2. szavazókör: Bessenyei György Művelődési Ház Beleznay tér 2.
 3. szavazókör: Napköziotthonos Óvoda, Sport utca 1.
 4. szavazókör: Napközi otthonos Konyha, Teleki utca 37.
 5. szavazókör: Napközi otthonos Óvoda Széchenyi tér 14.
 6. szavazókör: Cosinus Gamma Kft. iroda, Ürbő-Juhászföld
 7. szavazókör: Hunland Trade Kft. iroda, Felsővány.

(A részletes utcajegyzék jelen tájékoztatás után található.)

 

Átjelentkezés

a) Átjelentkezés bejelentett tartózkodási helyre

A lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező választópolgár az önkormányzati választásokon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti önkormányzat megválasztásában kíván részt venni. Aki a tartózkodási helye szerinti polgármesterre, képviselőkre akar szavazni, az átjelentkezhet.

Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki magyarországi lakóhelye mellett bejelentett magyarországi tartózkodási hellyel is rendelkezik, feltéve, hogy

 • tartózkodási helyét legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napon, azaz 2024. február 11-én létesítette,
 • az elbíráláskor is érvényes, és
 • érvényessége legalább 2024. június 9-ig tart,

Az NVI az átjelentkezési kérelem alapján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe. A választópolgár május 31-én 16 óráig kérhet átjelentkezést, illetve június 7-én 10 óráig kérheti visszavételét a lakóhelye szerinti szavazóköri névjegyzékbe.

b) Átjelentkezés bejelentett tartózkodási helytől eltérő településre vagy bejelentett tartózkodási hely hiányában

Átjelentkezéssel az a választópolgár is szavazhat, aki a szavazás napján a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik, illetve tartózkodási hellyel nem is rendelkezik. ki.

Ilyen esetben azonban az átjelentkezés csak az EP választásra terjed, a választópolgár a kérelemben megjelölt település kijelölt szavazókörébe kerül felvételre. Az önkormányzati (valamint regisztráció esetén a nemzetiségi) választáson a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékében fog továbbra is szerepelni. A választópolgár ekkor is május 31-én 16 óráig kérhet átjelentkezést, illetve június 7-én 10 óráig kérheti visszavételét a lakóhelye szerinti szavazóköri névjegyzékbe.

Az átjelentkezés iránti kérelemre vonatkozó formanyomtatvány letölthető interneten a http://www.bugyi.hu/hirdetotabla/valasztasok/ oldalról, illetve beszerezhető a HVI-nél.  A www.valasztas.hu internetes felületen lehetőség van a kérelmek kitöltésére, és az illetékes választási irodához elektronikus úton történő továbbítására is.

Településünkön az átjelentkező választópolgárok számára kijelölt szavazókör: 3. sz. szavazókör Napköziotthonos Óvoda (Sport utca 1.)

 

Mozgóurna igénylés

A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár vagy meghatalmazottja (a meghatalmazás csatolásával) nyújthat be mozgóurna biztosítása iránti kérelmet. Mozgóurna csak írásban kérhető! Kérelmét a szavazás napja előtt, a helyi választási irodához, a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani. Az írásbeli kérelmet bárki eljuttathatja a választópolgár helyett a Helyi Választási Irodához vagy a Szavazatszámláló Bizottsághoz (pl. rokona, ismerőse).

a) Nemzeti Választási Irodához

 • elektronikus azonosítással elektronikus úton 2024. június 7-én 10.00 óráig,
 • elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton 2024. június 05-én 16.00 óráig,

b) A Helyi Választási Irodához

 • levélben 2024. június 05-éig vagy
 • elektronikus azonosítással elektronikus úton 2024. június 7-én 10.00 órát követően 2024. június 09-én 12:00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához

c) Az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz

 • meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel június 09.én legkésőbb 12.00 óráig.

A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevétszületési nevét, születési helyét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna igénylés okát.

 

Külképviseleten történő szavazás kérése

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A szavazás feltétele, hogy kérelme alapján a választópolgárt a HVI felvegye a külképviseleti névjegyzékbe.

 

Kizárólag az Európai parlamenti képviselő-választásra terjed ki!

A HVI – május 31-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján – a választópolgárt felveszi azon külképviselet névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván, egyidejűleg feltünteti a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékén, hogy a választópolgár a külképviseleti névjegyzékben szerepel.

A választópolgár május 31-én 16.00 óráig módosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván szavazni.

Aki mégis Magyarországon kíván szavazni június 05-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből, így visszakerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe.

 

Szavazás

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.

A szavazás június 09-én reggel 6 órától 19 óráig tart.

A választáson való részvétel feltétele tehát a személyazonosságot és a személyi azonosítót vagy a lakcímet igazoló érvényes igazolványok megléte.

A személyazonosságot személyazonosító igazolvánnyal; régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvánnyal; ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal; valamint magyar hatóság által kiállított vezetői engedéllyel; útlevéllel; ideiglenes útlevéllel lehet igazolni. Az Európai Unió más tagállama által kiállított útlevél, személyazonosító igazolvány, és vezetői engedély csak abban az esetben alkalmas a személyazonosításra, ha az tartalmazza a választópolgár nevét, születési idejét, képmását és aláírását.

Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

A személyi azonosítót személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímkártya hátoldala), vagy a személyazonosító jelről szóló hatósági igazolással/bizonyítvánnyal lehet igazolni. A lakcímet lakcímkártyával, lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervénnyel, vagy régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvánnyal – amennyiben tartalmazza a lakcímet – lehet igazolni.

Szavazni kizárólag érvényes okmányok bemutatásával lehet. Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, ezért a választáson való részvétel érdekében nagyon fontos az okmányok érvényességének ellenőrzése és az érvényes dokumentumok beszerzése.

A szavazólap átvételét a választópolgár a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.

A választópolgár a szavazólap átvételét a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. Azt a választópolgárt, aki a szavazóköri névjegyzéket nem hajlandó aláírni, a szavazatszámláló bizottság visszautasítja, és nem gyakorolhatja választójogát.

Írásképtelen választópolgár helyett – e tény feltüntetésével – a szavazatszámláló bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket.

A választópolgár a választójoga gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben.

A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére. Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét igénybe veheti.

Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, és a rontott szavazólap helyett – egy alkalommal – új szavazólapot ad ki.

A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak, ez után a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.

 

Polgármester választás

A polgármester jelöltek a szavazólapon Helyi Választási Bizottság sorsolása szerinti sorrendben szerepelnek. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Érvényesen szavazni egy jelöltre lehet a polgármester jelölt neve melletti körbe helyezett „x”-el, „+”-al.

 

Települési képviselő-választás

Településünkön egyéni listás választási rendszerben kerülnek megválasztásra az önkormányzati képviselők. Településünk egy választókerületet alkot, melyben a megválasztható képviselők száma: 8 fő. Szavazáskor a szavazólapon a jelöltek neve nem ABC sorrendben szerepel, hanem a jogszabályi előírások alapján a Helyi Választási Bizottság sorsolása szerinti sorrendben.  A választópolgár a szavazólapon legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány tagja törvény szerint a képviselő-testületnek lehet, vagyis településünkön legfeljebb 8 jelöltre adhatja le a voksát. Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb szavazatot kapták, vagyis a legtöbb szavazatot kapott 8 jelölt.

Érvényesen szavazni a képviselő-jelölt(ek) neve melletti körbe helyezett „x”-el, „+”-al lehet.

A szavazat akkor is érvényes, ha 8–nál kevesebb jelöltre adja le voksát. Érvénytelen lesz viszont a szavazólap, ha 8-nál több jelöltre szavazott.

Ha a képviselő-jelöltet polgármesternek is megválasztották, az egyéni listáról törölni kell, és helyébe a legtöbb szavazatot elért képviselőjelölt lép.

 

Vármegyei listás szavazás

Települési képviselők és polgármester választásán megyei közgyűlési képviselőket is választunk. A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listán választják. A választópolgárok külön megyei listás szavazólapot kapnak melyen Érvényesen szavazni a lista melletti/alatti  körbe helyezett „x”-el, „+”-al lehet.

 

Európai parlamenti Képviselő-választás

A helyhatósági választással egyidejűleg európai képviselőket is választunk. Az európai parlamenti választásokon az uniós tagállamok polgárai képviselőket választanak az Európai Unió egyik fő intézményébe, az Európai Parlamentbe, az uniós polgárok érdekeinek európai szinten történő képviselete céljából. Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek választása listás szavazással történik, amely során a választópolgárok egy listára szavazhatnak. Azokra a pártokra lehet szavazni, amelyek a törvényben meghatározott időpontig megszerzik a megfelelő számú érvényes ajánlást. Érvényesen szavazni a lista melletti/alatti  körbe helyezett „x”-el, „+”-al lehet.

A választási nyomtatványok továbbra is elérhetőek Bugyi Nagyközség Helyi Választási Irodáján – 2347 Bugyi Beleznay tér 1. 6. szoba Havasi Judit anyakönyvvezetőnél, elektronikus úton a www. valasztas.hu és a www.bugyi.hu internetes felületen.

Kérem, hogy kísérjék figyelemmel Bugyi nagyközség honlapját (www.bugyi.hu) , a Bugyi Körkép újságot, valamint a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalát (www.valasztas.hu) ahol folyamatos tájékoztatást kapnak.

 

Tájékoztatás, információ az alábbi elérhetőségeken igényelhető:

Dr Szatmári Attila a HVI vezetője, jegyző
Elérhetősége: 06-29/547-502

Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmekről érdeklődni lehet a 06-29/547-506-os telefonszámon Havasi Judit anykönyvvezetőnél.

 

                                                                                                           Dr.  Szatmári Attila
Helyi Választási Iroda Vezetője

 

Helyi Választási Iroda és a Helyi Választási Bizottság elérhetőségei:

 

2024. június 09-én működő szavazókörök jegyzéke:

1. számú szavazókör: Bugyi, Jókai utca 11.
Napköziotthonos Óvoda

2. számú szavazókör: Bugyi, Beleznay tér 2.
Bessenyei György Művelődési Ház

3. számú szavazókör: Bugyi, Sport utca 1.
Napköziotthonos Óvoda

4. számú szavazókör: Bugyi, Teleki utca 37.
Napköziotthonos Konyha

5. számú szavazókör: Bugyi, Széchenyi tér 14.
Napköziotthonos Óvoda

6. számú szavazókör: Bugyi, Ürbőpuszta
Juhászföld Cosinus Gamma Kft, iroda

7. számú szavazókör: Bugyi, Felsővány puszta
Hunland Trade Kft. iroda

Kapcsolódó tartalom