Hírek

Tájékoztató a választási kérelmekről

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Ötévente nyílik mód arra, hogy – jogainkkal élve – szavazatunkkal döntsünk arról, kik képviseljenek bennünket helyben és az Európai Parlamentben. Hazánkban 2024. június 9-én kerül sor egyesített eljárásban, egy napon az Európai Parlamenti képviselő- és a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képviselő-választásra. Az idei évben polgármesterre, helyi önkormányzati és megyei önkormányzati képviselőkre, valamint nemzetiségi önkormányzatok tagjaira lehet szavazni az EP képviselők mellett.

HOVA MENJEK SZAVAZNI?

Mint minden alkalommal, településünkön a 2024. évi választásokon is a megszokott 7 helyen járulhatnak az urnák elé a tisztelt választópolgárok. A szavazás helyszínéről – e tájékoztató megjelenésekor már vélhetően megkapott- értesítő megküldésével tájékoztat mindenkit az Nemzeti Választási Iroda. Aki az értesítőt nem kapta meg, vagy elveszítette, újat igényelhet a Helyi Választási Irodánál (2347 Bugyi Beleznay tér 1.)

MOZGÓURNÁS SZAVAZÁS

Azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok, akik: – mozgásukban korlátozottak, – egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt gátoltak mozgóurna iránti kérelmet nyújthatnak be, melyet levélben legkésőbb 2024. június 5-én, 16.00 óráig a helyi választási irodától kérhetnek. A szavazás napján (vasárnap) 12 óráig írásban attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel. A helyi választási iroda a fenti határidőig beérkezett kérelem alapján mozgóurnát igénylő választópolgárt felveszi a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékébe. Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja. Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben nem szavazhat, kizárólag csak mozgóurnával. A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki – a szavazókör területén belül – a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárhoz.

ÁTJELENTKEZÉS

Átjelentkezésre annak lesz lehetősége az önkormányzati képviselők és polgármester választásán, aki ideiglenes lakcímét 2024. február 11-ét megelőzően létesítette, és a választás napján még érvényes. A kérelmet az állandó lakcím szerinti HVI-hez kell továbbítani. Az erre vonatkozó igényt legkésőbb május 31-én 16.00 óráig be kell juttatni a hivatalba. Átjelentkezésre irányuló kérelmet Európai Parlamenti képviselő-választás esetén az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be, aki a szavazás napján Magyarország területén, de magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókőr területén tartózkodik, és ott szeretne szavazni. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2024. május 31-én, 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. A helyi választási iroda a választópolgárt törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a megjelölt település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe.

KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉK

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat az EP választáson. Az erre irányuló kérelmet 2024. május 31-én 16.00 óráig nyújthatja be.

NEMZETISÉGI VÁLASZTÁS

Nemzetiségi választásra is ekkor kerül sor, nincs külön szavazókör. Mindenki, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, a saját szavazókörében adhatja le nemzetiségi önkormányzatra a szavazatát. Nemzetiségi névjegyzékbe vételre 2024. május 31-ig lehet jelentkezni. Ezt követően módosításra nincs lehetőség.

JELÖLT- ÉS LISTAÁLLÍTÁS

A jelölt számára igényelhető ajánlóíveket legkorábban 2024. április 20-án lehet átadni. Egyéni listás, és az egyéni választókerületi jelöltet, polgármester jelöltet és a nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2024. május 6-án 16.00 óráig lehet bejelenteni. Kompenzációs listát 2024. május 7-én 16.00 óráig lehet bejelenteni. Európai Parlament tagjainak választásán állított listát legkésőbb 2024. május 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni.

VÁLASZTÁSI KAMPÁNY

2024. április 20-án kezdődik és június 9-én 19.00 óráig, a választás végéig tart. A kampány eszközei: – plakát – jelölő szervezet vagy jelölt általi közvetlen megkeresés – politikai reklám, politikai hirdetés – választási gyűlés Plakátot csak a vonatkozó jogszabályok és a közterülethasználatról szóló rendelet előírásainak megfelelően lehet elhelyezni, és a választást követő 30 napon belül el kell távolítani.

További információért keressék a www.valasztas.hu vagy a www.bugyi.hu honlapot, vagy személyesen Helyi Választási Irodát!

Dr Szatmári Attila
Bugyi HVI Vezető

Kapcsolódó tartalom